Pozvánky
Kalendář

Podrobnosti o všech shromážděních ve Zlíně i na stanicích najdete v přílohách, v nichž jsou rozpisy služeb na jednotlivé měsíce. Rozpis je průběžně aktualizován.


Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, vždyť se mnou jsi... (Ž 23:4)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

Jan-Křtitel.png
8. prosince 2019 Michal Lisý

Jan Křtitel byl ten, kdo dával lidu naději a ukazoval mu cestu.
Tu naději máme i dnes.

(Lukášovo evangelium, 3. kapitola, 1. - 22. verš)

Navázané spojení.png
24. listopadu 2019 kazatel Pavel Škrobák

Nutnost znovunavázání spojení s Bohem
(1. Samuelova, 3. kapitola, 1. - 10. verš)

pramen vody živé.png
17. listopadu 2019 Josef Robek

Jsme tu pro lidi, aby se u nás napili vody života a abychom jim posvítili.
(Janovo evangelium, 7. kapitola, 37. verš a 8. kapitola, 12. verš)

no thumb
publikováno 12. listopadu 2019

Dopis od Davida Nováka, předsedy Rady Církve bratrské.

Poklad-3.png
10. listopadu 2019 Radek Vilímek

Svým životem jdeme za svým cílem.
Máme šanci nalézt Boží dar - cestu k Božímu království, svobodu, lásku a přítomnost samotného Boha.

(Matoušovo evangelium, 13. kapitola, 44. verš)