Ježíš... jim řekl: Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. (Marek 8:34)

Pozvánky

127499476_147490733786867_653363531081782942_o.jpg
neděle 29.11. v 9:30

Živý přenos je možné sledovat zde.

Kázáním bude sloužit br. Dalimil Staněk, Večeři Páně vysluhuje br. Pivoňka a bohoslužbu vede br. Kováčik.

Pokud byste měli zájem o osobní účast na této bohoslužbě, přihlaste se u Dalimila Staňka (v omezeném počtu se lze zúčastnit).

Pozvánka na společnou Bohoslužbu Církve bratrské 6.12.2020 9_00 0-45 screenshot.png
neděle 6.12. v 9:00

Sledujte na  youtube kanále CB Horní Krupá.

Více informací na: https://cb.cz/horni.krupa/

Snímek1.png
vychází online ve všední dny

Publikováno souběžně na blogu cbzlin.cz, Youtube, Spotify, iTunes

Playlist na youtube
Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Aktuálně

Jonáš_ Naděje (33) 0-1 screenshot.png
publikováno 27. listopadu 2020

Jonáš 3:9 Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje, odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme.

Ninivský král má naději, že by se Bůh mohl slitovat, nepočítá s jeho slitováním automaticky, nechává Boha svobodným. Na rozdíl od Jonáše je však schopen kázat sobě i druhým o naději.

Jonáš_ Proměna (32) 0-5 screenshot.png
publikováno 26. listopadu 2020

Jonáš 3:8 Ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají ze vší síly k Bohu, ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou.

Pod dirigentskou taktovkou Ninivského krále voláme vzhůru, rozlišujeme vinu a měníme cestu

Jonáš_ Hlad (31) 0-0 screenshot.png
publikováno 24. listopadu 2020

Jonáš 3:7 Vyhlásil: V Ninive, z rozhodnutí krále a jeho velmožů: Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nesytí ani nepijí vodu.

Půst kručením břicha odhaluje hlas naší duše, která netouží po jídle, ale po Bohu a jeho království.

Jonáš_ Pokora (30) 0-11 screenshot.png
publikováno 24. listopadu 2020

Jonáš 3:6 Když se to dostalo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem a posadil se do popela.

Jak vypadá pokora před druhými lidmi, před Bohem a sám před sebou.

Výstřižek.PNG
22. listopadu 2020 Petr Mašláň

Církev je opevněným městem, zdrojem opory a bezpečí pro všechny, kteří hledají pokoj a útěchu. Jak se tedy uvnitř takového města máme chovat, aby vše fungovalo a bezpečí tak bylo zajištěno?

20201001_134646 (2).jpg
publikováno 21. listopadu 2020

Připomínáme, že 22. listopadu je neděle Diakonie. Pokud chcete přispět, můžete tak učinit od 22. listopadu do 6. prosince. Peníze zasílejte na účet 3881944389/0800 (CB Zlín) s poznámkou Sbírka Diakonie. Děkujeme   Původní dopis: Milí sourozenci v Kristu a přáte...