Pozvánky

Nejsou žádné pozvánky

Kalendář

Podrobnosti o všech shromážděních ve Zlíně i na stanicích najdete v přílohách, v nichž jsou rozpisy služeb na jednotlivé měsíce. Rozpis je průběžně aktualizován.


Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení? (L 14:28)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

který kříž je lepší-.png
15. září 2019 Josef Robek

Největší zázraky po kterých bychom měli toužit je zázrak pokání, lítosti, odpuštění a milování.
(Lukášovo evangelium, 14. kapitola, 26. - 27. a 33. verš)

Vyprosit a vychovat děti.png
1. září 2019 kazatel Pavel Škrobák

Požehnání z kapitulace 1
(1. Samuelova, 1. kapitola, 19. - 24. verš)

Láska-srdce.png
25. srpna 2019 Petr Mašláň

Lásku můžeme projevovat různým způsobem a ne vždy se Boží záměr shoduje s naší představou.
(Římanům, 12. kapitola, 9. a 10. verš)

život-věčný.png
18. srpna 2019 Michal Lisý

Co je nám třeba udělat pro věčný život.
(Pavlův list Filipským, 3. kapitola, 1. - 16. verš)

Duch-svatý.png
11. srpna 2019 Josef Robek

Snažme se, aby naše evangelium bylo co nejpravdivější. Nechme se vést Duchem Svatým.
Jsme-li Duchem živi, Duchem i choďme.

(List Galatským, 5. kapitola, 25. verš)