Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva je jak polní květ. Usychá tráva, kvítí vadne, Hospodinovo slovo však trvá navěky. (1Pt 1:24-25a)

Pozvánky

Tábor-letacek.jpg

Dalimil a Lenka vás zvou na letní tábor dorostu, na kterém se podílejí.

Téma: Mluvící balík
Termín: 27. 7. – 7. 8. 2021
Místo: Dvůr Králové nad Labem / Dubenec
Věk: 8 – 16 let

Více informací zde


Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle09:30
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Aktuálně

Neodhazujte smělou důvěru (20) 0-3 screenshot.png
publikováno 5. května 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk 

Věčnost v bedně: Jsme limitováni v tom, co všechno můžeme zvládnout unést a podržet v rukách, v paměti, ve vědomí a vtělit do rituálů v životě. Vždy je něco, co musíme pustit a otruchlit. Vzdát se určité příležitosti.

Víra v praxi: Je to naše smělá důvěra v Kristovu milost, která nám pomůže nejen na konci hry na život, ale už teď tváří v tvář blížícímu se Kristu nám pomáhá rozhodnout co je podstatné a co ne. Proto: Neodhazujte smělou důvěru.

WhatsApp Image 2021-05-01 at 20.11.20.jpeg
publikováno 3. května 2021

Fotky z Bububu od Jošky

vzpomínejte.png
2. května 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 10:32

Přemýšlejte o trestu (18) 2-1 screenshot.png
publikováno 1. května 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 10:29

Víra v praxi: Přijali výzvu, abychom přemýšleli nad tím, o co větší trest by si zasloužil člověk, který přijme a poté pohrdne nejkrásnějším příběhem v dějinách. Příběhem o Boží lásce zjevené pro něj v Kristu.

Věčnost v bedně: Každý den ať jsme, jakkoliv omezení malujeme svým životem umělecké dílo. Některý den se nám podaří namalovat krásně a vyváženě, jiné dny jsou roztřesené další plné kaněk. Evangelium pro každý den však zní, že to nejhorší, co se nám může stát není, že namalujeme nedokonalý život, ale že pohrdneme krásou dokonalého života, který namaloval Kristus.

Nezanedbávejme své společné shromažďování (17) 0-0 screenshot.png
publikováno 23. dubna 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 10:25

Neochvějně držme naději (16) 0-0 screenshot.png
publikováno 22. dubna 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 10:23

buďme pozorní.png
18. dubna 2021 kazatel Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 10:24

Přistupujme očištěni (14) 0-0 screenshot.png
publikováno 16. dubna 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 10:22

Hleďte (13) 0-0 screenshot.png
publikováno 13. dubna 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 7:4

Víra v praxi: Dnes jsme se nechali strhnout autorovým vášnivým vyprávěním o Ježíši a Melchísedechovi. Věčnost v bedně: Ať prožíváme jakákoliv omezení, limity a útlak, vždy je možné najít něco na co lze ukázat prstem, co si lze představit a nad čím žasnout.