Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej! Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti mě veď! (Žalm 139:23-24)

Pozvánky

Výstřižek.PNG
v sobotu 17.4.

Zveme všechny pracovníky s dětmi, kteří hledají pomoc, povzbuzení a inspiraci pro náročnou, ale požehnanou službu dětem, na jarní konferenci Dětského odboru CB s názvem: Příběh - děti - věk - jak bych jim to řek’?. Konference se bude konat online v sobotu 17.dubna 2021.

Hlavní přednáška na téma Příběh - děti - věk - jak bych jim to řek’? (o předávání Biblického poselství dětem různého věku) - Radek Kalenský - misionář Awany

Hlavní přednášku doplní semináře rozdělené podle věku dětí:
3- 6 let - Dáša Kalenská
6-11 let - Štěpánka Řeháková
11-13 let - Claire Patty
smíšená skupina - Dáša Maňásková

Plakát naleznete níže a více informací a přihlášku na webových stránkách Dětského odboru www.cb.cz/deti.

Přihlášky zasílejte nejpozději nejpozději do 11. dubna 2021.

buďme pozorní.png
v neděli 18.4. v 11:00

Kapacita velkého sálu Evangelického kostela je stále 25 míst. Pokud se chcete bohoslužby zúčastnit osobně, použijte registrační tabulku.

Bohoslužbu bude možné sledovat online na youtube kanálu

image001.png
v sobotu 1.5. v 8:00

Zveme všechny k účasti na Expedici BuBuBu. Jde o tradiční prvomájovou vycházku z Bunče přes Salaš na Buchlov a zpět přes Brdo na Bunč.

Start z Bunče je 1.5. v 8:00. Délka 27,4 km. Předpokládaný čas oběda na Buchlově ve 11:30 a návrat na Bunč asi v 16:00.

Vzhledem k stavu světa počítejte raději s variantou zavřené hospody a jídlo a pití včetně oběda vezměte s sebou.

Pozor cesta vede z kopce do kopce s několikerým opakováním.

Dejte svou účast vědět, abychom se mohli poskládat do aut.

Na Buchlově se můžeme potkat s těmi, kteří si jen tak vyšlápnou z Buchlova kousek s námi.

Josef Robek


Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle09:30
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Aktuálně

Hleďte (13) 0-0 screenshot.png
publikováno 13. dubna 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 7:4

Víra v praxi: Dnes jsme se nechali strhnout autorovým vášnivým vyprávěním o Ježíši a Melchísedechovi. Věčnost v bedně: Ať prožíváme jakákoliv omezení, limity a útlak, vždy je možné najít něco na co lze ukázat prstem, co si lze představit a nad čím žasnout.

Máme kotvu (12) 0-1 screenshot.png
publikováno 12. dubna 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 6:19-20.

Myšlenka: Jsme jako loď hnaná proudem, větrem a vlnami. Posádka naší duše občas trpí občas ztrátou paměti. Zapomněli, že mají pevnou a bezpečnou kotvu, kterou mohou využít.

Výzva zní: hej duše, máme kotvu. Spouštíme ji do Božího neznámého neviditelného světa v naději, že se zachytí něčeho pevného, co nevidíme.

Výstřižek (3).PNG
11. dubna 2021 Mgr. Petr Grulich

V neděli 11.4. jsme se připojili ke sledování společné online bohoslužby CB, vysíláné tentokrát z CB Brno - Kounicova. Slovem sloužil Petr Grulich.

Napodobujte druhé (11) 0-1 screenshot.png
publikováno 10. dubna 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 6:11-12

Myšlenka: Víra v praxi. Dnes jsme přijali výzvu imitovat ty kteří jsou zkušenější a zralejší než my a horlivě vtělují naději. Věčnost v bedně. Zjistili jsme, že navzdory svým omezenostem máme možnost se učit, růst a zrát tím, že se každý den naučíme něco nového. Vždyť žijeme v komunitě s těmi, které můžeme imitovat.

Výstřižek (2).PNG
2. dubna 2021 David Novák

2. 4.  jsme se přidali ke sledování celocírkevní velkopáteční bohoslužby, při které zazněly pozdravy seniorů, zahrála a zazpívala kapela SouZnění. Kázal předseda rady Církve bratrské David Novák na téma "Ježíšovy královské modlitby".

tajemství.png
publikováno 2. dubna 2021

Strom života je motiv, který se táhne celou Biblí od jejího počátku, přes knihu Přísloví, až po velkolepý závěr. Zároveň učedníci, kteří vypráví Ježíšově ukřižování používají nejen pojem kříž, ale také dřevo. Naznačují tak souvislost mezi Ježíšovým ukřižováním, vzkříšením a stromem života?

Autor: Dalimil Staněk

Recitace: Dagmar Svobodová, Hana Bardodějová, Dalimil Staněk

Hudba: David Pekař, Renata Pekařová

Hrají: Jan Mašláň, Karolína Mašláňová, Lenka Staňková

Opusťme základy a nesme se ke zralosti (10) 0-9 screenshot.png
publikováno 1. dubna 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 6:1

Přistupujme s důvěrou (9) 0-1 screenshot.png
publikováno 30. března 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 4:16

superman.png
28. března 2021 Michal Lisý

Lukáš 9,37-56

Pospěšme si odpočinout (7) 0-3 screenshot.png
publikováno 25. března 2021 kazatel Dalimil Staněk

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 4:11

Myšlenka: Víra v praxi. Dnes jsme četli a aplikovali šestou výzvu listu Židům. Zjistili jsme, že můžeme rychle vstoupit do odpočinutí, protože nezáleží na tom, kde se zrovna nacházíme. V jakékoliv bedně je dostatek prostoru proto, aby se náš Duch dotkl svatého času, příběhu a svaté představy a komunity a v ní z Boží milosti spočinul. Více výzev zde: https://lh3.googleusercontent.com/pw/...