Pozvánky
SRPEN
22
Kalendář

Podrobnosti o všech shromážděních ve Zlíně i na stanicích najdete v přílohách, v nichž jsou rozpisy služeb na jednotlivé měsíce. Rozpis je průběžně aktualizován.


Pravidelná setkání
Úterý17:45

Během prázdninových měsíců v červenci a srpnu biblická hodina není!

Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. (Pl 3:22)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

život-věčný.png
18. srpna 2019 Michal Lisý

Co je nám třeba udělat pro věčný život.
(Pavlův list Filipským, 3. kapitola, 1. - 16. verš)

Duch-svatý.png
11. srpna 2019 Josef Robek

Snažme se, aby naše evangelium bylo co nejpravdivější. Nechme se vést Duchem Svatým.
Jsme-li Duchem živi, Duchem i choďme.

(List Galatským, 5. kapitola, 25. verš)

Strach3.png
4. srpna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Je důležité vědět, na co máme ale i na co nemáme. Kdo přijal Pána Ježíše je nesmírně bohatý. Uvědomme si co v Ježíši Kristu máme.
(Skutky apoštolů, 3. kapitola, 1. až 8. verš)

lidé2.png
28. července 2019 kazatel Pavel Škrobák

Žijme postavením služebníka:
 - služme lidem se kterými žijeme,
 - nepodléhejme světu,
 - proměňujme se obnovou své mysli.
(List Římanům, 12. kapitola, 1. a 2. verš)

prak.png
21. července 2019 Radek Vilímek

Dovol Bohu, aby skrze tebe vybojoval svá vítězství.
(1. Samuelova, 17. kapitola, 32. - 46. verš)