Kalendář

Podrobnosti o všech shromážděních ve Zlíně i na stanicích najdete v přílohách, v nichž jsou rozpisy služeb na jednotlivé měsíce. Rozpis je průběžně aktualizován.


Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Pochytejte nám lišky, ty lišky maličké, co na vinicích nám škodí, když kvetou naše vinice! (Píseň 2:15)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

pramen vody živé.png
17. listopadu 2019 Josef Robek

Jsme tu pro lidi, aby se u nás napili vody života a abychom jim posvítili.
(Janovo evangelium, 7. kapitola, 37. verš a 8. kapitola, 12. verš)

no thumb
publikováno 12. listopadu 2019

Dopis od Davida Nováka, předsedy Rady Církve bratrské.

Poklad-3.png
10. listopadu 2019 Radek Vilímek

Svým životem jdeme za svým cílem.
Máme šanci nalézt Boží dar - cestu k Božímu království, svobodu, lásku a přítomnost samotného Boha.

(Matoušovo evangelium, 13. kapitola, 44. verš)

milovati budeš.png
20. října 2019 Petr Mašláň

Dvě největší přikázání:
- milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své
- milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
(Markovo evangelium, 12. kapitola, 28. až 34. verš)

světlo naděje.png
13. října 2019 Michal Lisý

Žádná situace není beznadějná, Bůh jen vyžaduje naši víru.
(Matoušovo evangelium, 9. kapitola, 18. - 26. verš)