Pozvánky

Nejsou žádné pozvánky

Kalendář

Podrobnosti o všech shromážděních ve Zlíně i na stanicích najdete v přílohách, v nichž jsou rozpisy služeb na jednotlivé měsíce. Rozpis je průběžně aktualizován.


Pravidelná setkání
Úterý17:45

Během prázdninových měsíců v červenci a srpnu biblická hodina není!

Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření! (Ž 145:8-9)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

Hotelové-dveře.png
23. června 2019 Josef Robek

Duch Svatý = SVOBODNÁ ZÓNA

(2. list Korintským, 3. kapitola, 17. verš)

DNA.png
16. června 2019 Michal Lisý

Naše víra se musí projevovat i v našem životě, jinak je mrtvá.
(List Jakubův, 2. kapitola, 14. - 16. verš)

pobyt2019_nahled.jpg
publikováno 10. června 2019

Druhé ohlédnutí za sborovým pobytem, který se konal na rybníku Dlouhý, tentokrát očima Renatky Robkové.

0c045e0e60e674b12be1909152854919.jpeg
publikováno 8. června 2019

Rozhovor ČRO Plus z pořadu HOVORY s kaplankou Janou Matulíkovou.  

DSCN1975.JPG
publikováno 5. června 2019

Fotoreportáž z křestního shromáždění.