Pozvánky
Kalendář

Podrobnosti o všech shromážděních ve Zlíně i na stanicích najdete v přílohách, v nichž jsou rozpisy služeb na jednotlivé měsíce. Rozpis je průběžně aktualizován.


Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

...pokojní lidé mají budoucnost. (Ž 37:37b)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

světlo naděje.png
13. října 2019 Michal Lisý

Žádná situace není beznadějná, Bůh jen vyžaduje naši víru.
(Matoušovo evangelium, 9. kapitola, 18. - 26. verš)

Zpěv v radosti.png
6. října 2019 kazatel Pavel Škrobák

Zpěvem s radostí oslavujeme Boha.
(1. Samuelova, 2. kapitola, 1. - 10. verš)

Odevzdat a obětovat děti.png
29. září 2019 kazatel Pavel Škrobák

Požehnání z kapitulace 2
(1. Samuelova, 1. kapitola, 24. - 28. verš)

láska srdce.png
22. září 2019 Dalimil Staněk

Pokud vidím u sebe Boha rostoucího v závislosti na své zkušenosti, pak mohu věřit i svému srdci.
(Lukášovo evangelium, 24. kapitola)

který kříž je lepší-.png
15. září 2019 Josef Robek

Největší zázraky po kterých bychom měli toužit je zázrak pokání, lítosti, odpuštění a milování.
(Lukášovo evangelium, 14. kapitola, 26. - 27. a 33. verš)