Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... ustanovení zřízená od apoštolů ...

... ustanovení zřízená od apoštolů ...

16. ČERVENCE

SKUTKOVÉ 16,1-5

Když šlo o výběr spolupracovníků, jednal apoštol Pavel i podle vlastních hledisek. Marka nechtěl, protože se mu nezdál dost spolehlivý, a Timotea pozval ke spolupráci, protože si ho oblíbil. Ale když šlo o záležitosti sborů, uplatňoval „ustanovení zřízená od apoštolů". Vedl křesťany k pořádku a kázni. K poslušnosti apoštolského a Božího slova. Tak mohli být křesťané upevňováni ve víře, a tak byli přitažlivým svědectvím, že jich stále přibývalo. Kde se uvolňuje kázeň a řád, tam se viklá i víra i obecenství. Ať je to ve sboru, či jenom v rodině. Pravidelný „puls“ sborového života je záležitostí každého křesťana. Tam, kde láska, úcta a poslušnost je vůči Božímu slovu samozřejmostí, tam se v radostném obecenství bude upevňovat víra bratří a sester. Tam Boží dílo nezůstane stát.

Přejít na jiný den: