Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... Byť Hospodina s námi nebylo ...

... Byť Hospodina s námi nebylo ...

17. LISTOPADU

ŽALM 124,1-8

Jak povzbudivý je pohled poutníků víry do „zpětného zrcátka“. Co by bylo, kdyby s námi Hospodina nebylo? Čím vším už mohlo být pohlceno Boží dílo v nás i kolem nás! Kolika havarijním situacím jsme v životě jen o vlásek unikli! Jakým proudem by byla stržena naše víra, kdyby ji Boží milost nedržela na skále! A když bylo starostí, či úzkostí nad hlavu, jak to, že jsme v nich neutonuli? Požehnaný Hospodin! Jak oddechově vypadá nebezpečí, které máme už za zády! Jak dobré je dívat se na pokušení, která jsme už v Boží síle přemohli! Na nástrahy života, kolem nichž nás Boží ruka provedla! Radost a vděčnost se obnovuje nejen při pohledu k cíli, ale i při pohledu zpět. Ať je tedy i to moje „zpětné zrcátko“ čisté a nasměrované „nezapomínat se na všecka dobrodiní jeho“!

Přejít na jiný den: