Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... aby prosil za život svůj ...

... aby prosil za život svůj ...

12. KVĚTNA

ESTER 7,7-10

Jak se člověk mění, když pozná, že jde o život! Z nadutého Amana se stává pokorný prosebník. Pozdě! On netušil, že když sahá na Boží dílo, že sahá Pánu Bohu do očí (Za 2,8). Tak, jako houbař, když si splete muchomůrku zelenou se žampionem. Neví, že jde o život. Poznává to, až se svíjí v bolestech. A to je pozdě. My poznáváme Boží vůli z Písma. Nezapomínáme v tlačenici života, kde se uplatňuje převaha tvrdých loktů a bezohledného sebevědomí, že jde o život? V podobenství o svatbě vidíme družičky u zamčených dveří: přišly také pozdě. S olejem i prosbami. Bible nás varuje před pozdním pokáním. Pamatuj na Stvořitele (a Spasitele) svého prvé, než i tobě víkem rakve zakryjí tvář!

Přejít na jiný den: