Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... hledal, kde by mohl plakati ...

... hledal, kde by mohl plakati ...

19. ZAŘÍ

1. MOJŽÍŠOVA 43,29-34

... I Josef se bál: svých silných citů, které mohly něco pokazit. Protože mohly Josefa předčasně prozradit a Josefovy bratry ujistit o jeho lásce dřív, než k tomu opravdovým pokáním dozráli. Nezralé ovoce se trhat nemá. Josef tedy bojoval se svým srdcem, aby mohla být v pravý čas očištěna srdce jeho bratří od svědomí zlého. Kdo se neovládá v hněvu, zaviní mnoho zlého. Kdo se neovládá v lásce, zaviní leccos zlého. Když dítě necítí lásku rodičů, je to zlé. Ale když se topí v záplavě rodičovských citů, není to o mnoho lepší. Bratři, rozsazeni podle stáří, se musí divit. Blíží se čas, kdy se budou kořit. Teprve pak budou mít právo na život ve smíření. A Josef bude mít právo pustit city „z řetězu“. Prosme se Šalomounem: „Dejž služebníku svému srdce rozumné!“

Přejít na jiný den: