Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... a tak šel David ...

... a tak šel David ...

20. LEDNA

2. SAMUELOVA 16,5-14

Královskou důstojnost je možno zneuctít, pošpinit, urazit. Ale královské srdce jde i cestou ponížení. Pro královy služebníky jsou to neúnosné urážky. Ale král, který je nositelem otcovské lásky, unese všechno. Tak šel David. Tak šel i Davidův potomek, Ježíš Kristus. Tak šli mnozí Ježíšovi učedníci a následovníci. Jak se nám stýská po trůnu, když po nás začne někdo házet třeba jen slovem, jen pomluvou! A Bohu, kterému patří všecky trůny, se stýská po krotkém člověku. Po obecenství s pokornými. Proto čteme v Písmu i tato slova: „Ale jestliže dobře činíce, a bez viny trpíce, snášíte, toť jest milé před Bohem“. (1 Pt 2,20) K tomu potřebujeme nejen trochu královského smýšlení, ale hlavně mnoho otcovské odpouštějící lásky.

Přejít na jiný den: