Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... všechen lid odpovídal: amen, amen! ...

... všechen lid odpovídal: amen, amen! ...

28. LISTOPADU

NEHEMIÁŠ 8,1-6

Slovo „amen" jsme převzali z hebrejského jazyka a v Písmu jím zástupy věřících vyjadřovaly souhlas a jistotu vyznání. Je podpisem pod chvalozpěvy a modlitbami. V našich shromážděních se toto slovo ozve na konci modlitby a znovu jako sborový souhlas všech. Není to zbytečné? Není to prázdná forma? Jistě: prázdné formy jsou zbytečné. Jako prázdné nádoby. Jenže - vezměte si na cestu pouští zásobu vody, když nemáte vhodné nádoby! Když na Ezdrášovu modlitbu zaznělo kdysi ono sborové amen, kolik asi bylo v této „nádobě“ radosti, touhy, víry, oddanosti a vděčnosti! Ani tvoje amen nemusí být prázdnou nádobou. Když cítíš, že tvůj život je zatížen prázdnými formami, není moudré je odložit. Je však nutné naplnit je u Pramene. Pak zjistíš, že i to „amen“ nese v sobě doušek osvěžení pro tebe i pro ostatní modlitebníky.

Přejít na jiný den: