Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... nechť umře ten...

... nechť umře ten...

20. ZAŘÍ

1. MOJŽÍŠOVA 44,1-10

Tak si byli jisti svojí poctivostí! Kdysi se sice zachovali k bratrovi ošklivě, ale od té doby se mnoho změnilo! Možná, že chtěli svým čestným o odpovědným životem vyvážit své dávné provinění. Buď jak buď, jsou nyní pravdomluvní, poctiví, starostliví o starého otce i nejmladšího bratra. To už Josef poznal. Co ještě chce, když z nejmladšího udělá zloděje? Co ještě chtěl Pán Ježíš po člověku, který od své mladosti zachovával všecka přikázání? Co ještě chtěl Bůh po zbožném farizeovi, že ho při jeho modlitbě neospravedlnil? Co ještě chtěl Pán církve po křesťanech v Efezu, když mu nestačily jejich skutky, práce, trpělivost, poznání, utrpení a vytrvalost? Pokání! Vyjádřené v prvém případě obětí, ve druhém pokorou a ve třetím první láskou. Přemýšlej, co ještě čeká Bůh právě od tebe.

Přejít na jiný den: