Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... i způsobili radost velikou ...

... i způsobili radost velikou ...

10. ČERVENCE

SKUTKOVÉ 15,1-4

Apoštol Pavel byl hotov evangelium nejen zvěstovat, ale i bránit. Proto se octl i s jinými bratřími na cestě do Jeruzaléma. A tato cesta se stala příležitostí k návštěvě sborů ve městech, jimiž procházeli. Při těchto návštěvách si ani slovem neposteskli na farizejské bratry z Jeruzaléma. Nepomlouvali, nekritizovali. Nerozsévali žádnou různici, ale vypravovali „o obrácení pohanů“. Tak za nimi zůstávala ve sborech veliká radost. Snad i my máme občas příležitost navštívit jiný sbor. Jaké bude téma našich rozhovorů? Nemůžeme-li potěšit zprávou o nově obrácených jako kdysi Pavel, nebudeme alespoň šířit mezi bratry napětí vyprávěním o všelijakých neshodách a nedorozuměních. Ty v církvi vždycky budou; proč bychom je však šířili, když můžeme šířit pokoj a radost?

Přejít na jiný den: