Besídka

Termín: Neděle 09:30

Besídka je skupinka malých dětí ve věku od 5 do 12 let, která se schází pravidelně každou neděli. Je rozdělena na dvě menší skupinky – děti předškolního a školního věku. Hlavní náplní setkání, která připravují učitelé besídky z řad členů sboru, je poutavě, v kratičkých příbězích a za pomoci názorných pomůcek (flanely, obrázky) přiblížit dětem osobu Ježíše Krista, Boha a dalších osob a událostí z Bible. Součástí je i společná modlitba. AKTUÁLNĚ ONLINE - na základě emailové pozvánky na videokonferenci na platformě ZOOM.