Církev bratrská Zlín  Kázání  Nedělní shromáždění

Nedělní shromáždění

Ohlédnutí se.png
28. června 2020 kazatel Pavel Škrobák

Jaké naše boje uvidíme, když se ohlédneme nazpět? 
Proto naplňme příští dny dobrým bojem.
(2. list Timoteovi, 4. kapitola, 1.-8. verš)

kříž.png
14. června 2020 Michal Lisý

Je středem mého života Ježíš Kristus?
Žiji svůj život pro Ježíše Krista?
Miluji Ježíše Krista?
(Lukášovo evangelium, 9. kapitola, 18.-26. a 57.-62. verš)

domeček-domov-útočiště.png
24. května 2020 Josef Robek

Pán Bůh je útočištěm v jakémkoliv našem soužení. Soužení patří do našeho života. Každý náš problém je zkouškou naší víry a našeho vztahu k Bohu.
Naučme se vyhodnocovat tyto naše zkoušky.
(Žalm č. 9, 10. a 21. verš)

osel 0000---.png
8. března 2020 Petr Mašláň

Nezaměňujme své tužby za Boží cestu.
(Numeri, 22. kapitola)

Abraham a Izak.png
1. března 2020 kazatel Pavel Škrobák

Zkouška je projevem víry.
Víra se projevuje obětí.
Ovocem naší víry je poslušnost.
(Genesis, 22. kapitola, 1.-8. verš)

milost-utrpeni-11.png
23. února 2020 kazatel Pavel Škrobák

Nečekejme pasivně na Boha, jen věřit a modlit se nestačí. Nerezignujme na život.
(1. Samuelova, 4. kapitola, 10.-22. verš)

duchovní rodina.png
16. února 2020 Michal Lisý

Dáme-li ve svém životě prostor Duchu svatému, nedáme prostor tělu.
(List Galatským, 6. kapitola, 1. - 10. verš)

marnotratný-syn-02.png
9. února 2020 Josef Robek

Byl opravdu marnotratný pouze syn?

(Lukášovo evangelium,15. kapitola, 11. až 32. verš)

milost-utrpeni-10.png
2. února 2020 kazatel Pavel Škrobák

Svoji sílu hledejme u Boha a s Bohem. Vyhráváme, když jdeme do boje z Božího popudu, s Boží pomocí, Božími prostředky a zbraněmi.  Bojovat jen s dobrými úmysly nestačí.
(1. Samuelova, 4. kapitola, 1.-11. verš)

milost-utrpeni-9.png
26. ledna 2020 kazatel Pavel Škrobák

Bez Božího zjevení, bez jeho slova a Ducha, jsme slepí a hluší.
(1. Samuelova, 3. kapitola, 10. - 21. verš)

cesta života.png
19. ledna 2020 Radek Vilímek

Bez lásky k Bohu náše cesta životem postrádá jakýkoliv smysl.
(Žalm 23)

s laskou.png
12. ledna 2020 Petr Mašláň

Láska přikrývá množství hříchů.
(1. list Korintským, 13. kapitola, 1. až 8. verš)

verše .png
5. ledna 2020 kazatel Pavel Škrobák

Dělejme všechno proto, aby v našem křesťanském životě nechybělo to nejdůležitější, a to láska.
(1. list Janův, 4. kapitola, 7. - 12. verš)

Lide a Ježíš-2.png
29. prosince 2019 kazatel Pavel Škrobák

Boží slovo zapsané ve Starém zákoně není překonané, ale je aktuální dnes i v budoucnu.
(Izaiáš, 61. kapitola, 1. - 2. a Lukášovo evangelium, 4. kapitola, 18. - 21. verš)

betlem.png
25. prosince 2019 kazatel Pavel Škrobák

Poselství Vánoc.
(Matoušovo evangelium, 1. kapitola, 18. - 25. verš)

světlo naděje 1.png
15. prosince 2019 kazatel Pavel Škrobák

Poselství proroka Izaiáše mluví k apoštolům i k nám.
(Izaiáš, 8. kapitola, 23. + 9. kapitola, 1.-6. verš)

Jan-Křtitel.png
8. prosince 2019 Michal Lisý

Jan Křtitel byl ten, kdo dával lidu naději a ukazoval mu cestu.
Tu naději máme i dnes.

(Lukášovo evangelium, 3. kapitola, 1. - 22. verš)

Navázané spojení.png
24. listopadu 2019 kazatel Pavel Škrobák

Nutnost znovunavázání spojení s Bohem
(1. Samuelova, 3. kapitola, 1. - 10. verš)

pramen vody živé.png
17. listopadu 2019 Josef Robek

Jsme tu pro lidi, aby se u nás napili vody života a abychom jim posvítili.
(Janovo evangelium, 7. kapitola, 37. verš a 8. kapitola, 12. verš)

Poklad-3.png
10. listopadu 2019 Radek Vilímek

Svým životem jdeme za svým cílem.
Máme šanci nalézt Boží dar - cestu k Božímu království, svobodu, lásku a přítomnost samotného Boha.

(Matoušovo evangelium, 13. kapitola, 44. verš)