Církev bratrská Zlín  Kázání  Nedělní shromáždění

Nedělní shromáždění

s laskou.png
12. ledna 2020 Petr Mašláň

Láska přikrývá množství hříchů.
(1. list Korintským, 13. kapitola, 1. až 8. verš)

verše .png
5. ledna 2020 kazatel Pavel Škrobák

Dělejme všechno proto, aby v našem křesťanském životě nechybělo to nejdůležitější, a to láska.
(1. list Janův, 4. kapitola, 7. - 12. verš)

Lide a Ježíš-2.png
29. prosince 2019 kazatel Pavel Škrobák

Boží slovo zapsané ve Starém zákoně není překonané, ale je aktuální dnes i v budoucnu.
(Izaiáš, 61. kapitola, 1. - 2. a Lukášovo evangelium, 4. kapitola, 18. - 21. verš)

betlem.png
25. prosince 2019 kazatel Pavel Škrobák

Poselství Vánoc.
(Matoušovo evangelium, 1. kapitola, 18. - 25. verš)

světlo naděje 1.png
15. prosince 2019 kazatel Pavel Škrobák

Poselství proroka Izaiáše mluví k apoštolům i k nám.
(Izaiáš, 8. kapitola, 23. + 9. kapitola, 1.-6. verš)

Jan-Křtitel.png
8. prosince 2019 Michal Lisý

Jan Křtitel byl ten, kdo dával lidu naději a ukazoval mu cestu.
Tu naději máme i dnes.

(Lukášovo evangelium, 3. kapitola, 1. - 22. verš)

Navázané spojení.png
24. listopadu 2019 kazatel Pavel Škrobák

Nutnost znovunavázání spojení s Bohem
(1. Samuelova, 3. kapitola, 1. - 10. verš)

pramen vody živé.png
17. listopadu 2019 Josef Robek

Jsme tu pro lidi, aby se u nás napili vody života a abychom jim posvítili.
(Janovo evangelium, 7. kapitola, 37. verš a 8. kapitola, 12. verš)

Poklad-3.png
10. listopadu 2019 Radek Vilímek

Svým životem jdeme za svým cílem.
Máme šanci nalézt Boží dar - cestu k Božímu království, svobodu, lásku a přítomnost samotného Boha.

(Matoušovo evangelium, 13. kapitola, 44. verš)

milovati budeš.png
20. října 2019 Petr Mašláň

Dvě největší přikázání:
- milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své
- milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
(Markovo evangelium, 12. kapitola, 28. až 34. verš)

světlo naděje.png
13. října 2019 Michal Lisý

Žádná situace není beznadějná, Bůh jen vyžaduje naši víru.
(Matoušovo evangelium, 9. kapitola, 18. - 26. verš)

Zpěv v radosti.png
6. října 2019 kazatel Pavel Škrobák

Zpěvem s radostí oslavujeme Boha.
(1. Samuelova, 2. kapitola, 1. - 10. verš)

Odevzdat a obětovat děti.png
29. září 2019 kazatel Pavel Škrobák

Požehnání z kapitulace 2
(1. Samuelova, 1. kapitola, 24. - 28. verš)

láska srdce.png
22. září 2019 Dalimil Staněk

Pokud vidím u sebe Boha rostoucího v závislosti na své zkušenosti, pak mohu věřit i svému srdci.
(Lukášovo evangelium, 24. kapitola)

který kříž je lepší-.png
15. září 2019 Josef Robek

Největší zázraky po kterých bychom měli toužit je zázrak pokání, lítosti, odpuštění a milování.
(Lukášovo evangelium, 14. kapitola, 26. - 27. a 33. verš)

Vyprosit a vychovat děti.png
1. září 2019 kazatel Pavel Škrobák

Požehnání z kapitulace 1
(1. Samuelova, 1. kapitola, 19. - 24. verš)

Láska-srdce.png
25. srpna 2019 Petr Mašláň

Lásku můžeme projevovat různým způsobem a ne vždy se Boží záměr shoduje s naší představou.
(Římanům, 12. kapitola, 9. a 10. verš)

život-věčný.png
18. srpna 2019 Michal Lisý

Co je nám třeba udělat pro věčný život.
(Pavlův list Filipským, 3. kapitola, 1. - 16. verš)

Duch-svatý.png
11. srpna 2019 Josef Robek

Snažme se, aby naše evangelium bylo co nejpravdivější. Nechme se vést Duchem Svatým.
Jsme-li Duchem živi, Duchem i choďme.

(List Galatským, 5. kapitola, 25. verš)

Strach3.png
4. srpna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Je důležité vědět, na co máme, ale i na co nemáme. Kdo přijal Pána Ježíše, je nesmírně bohatý. Uvědomme si, co v Ježíši Kristu máme.
(Skutky apoštolů, 3. kapitola, 1. až 8. verš)