Církev bratrská Zlín  Kázání  Mimořádná shromáždění

Mimořádná shromáždění

jezisova_smrt_nas_omyva.png
19. dubna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Kázání na Velký pátek,
(List Římanům, 1. kapitola, 1. až 11. verš)

Kriz.jpg
30. března 2018 kazatel Pavel Škrobák

Hospodinův služebník, jak předpovídá prorok Izaiáš, nás svým utrpením vykoupí z hříchů. To se událo na golgatském kříži, na kterém dokonal spásu Boží syn.
(Marek 15; 34-39 a Izaiáš 52;13 až do konce kapitoly 53)

DSC_3405.jpg
14. října 2017

záznam diskuzního večera  /fotogalerie/3svety1vira.htm

jpospisil.jpg
13. dubna 2017 Jaroslav Pospíšil

Záznam kázání bratra Jaroslava Pospíšila kazatele Bratrské jednoty baptistů z společné bohoslužby zlínských evangelikálů.

hosek_prednaska.jpg
28. února 2017 Pavel Hošek

Přednáška Pavla Hoška s několika snímky a s přáním, aby se manželé a otcové rodin nebáli vstupovat do židovské tradice a byli ve svých rodinách hlavami a kněžími. Vyprávějte biblické příběhy svým dětem a vnukům jako byste je sami prožívali. Nebojte se ztotožnit s Bohem Abrahamovým, Izákovým a Já...

naděje v Kristu.png
25. března 2016 kazatel Pavel Škrobák

Kázání na Velký pátek,
(List Židům, 13. kapitola, verše 12-13)

naděje-v-Kristu.png
29. března 2013 kazatel Pavel Škrobák

Kázání na Velký pátek,
(List Židům, 2. kapitola, verše 5-18)

myje-si-ruce.png
6. dubna 2012 kazatel Pavel Škrobák

Kázání na Velký pátek,
(Matoušovo evangelium, 27. kapitola, od 24. verše)