Církev bratrská Zlín  Kázání  Mimořádná shromáždění

Mimořádná shromáždění

Výstřižek (2).PNG
2. dubna 2021 David Novák

2. 4.  jsme se přidali ke sledování celocírkevní velkopáteční bohoslužby, při které zazněly pozdravy seniorů, zahrála a zazpívala kapela SouZnění. Kázal předseda rady Církve bratrské David Novák na téma "Ježíšovy královské modlitby".

Nejkrásnější přání (sváteční slovo) 0-4 screenshot.png
25. prosince 2020 kazatel Dalimil Staněk
bmid_rodinna-bohosluzba-Om9-352351.jpg
24. března 2020 Martin Kop

Co se myslí domácí bohoslužbou? Jak ji vytvořit a jaké jsou její dějiny? Co jej její biblickou podstatou? Jak ji vystihnout a shrnout to obsahuje video prezentace Rodinná bohoslužba. 

Image.jpg
22. prosince 2019 kazatel Pavel Škrobák

Vánoční pásmo s divadelním vystoupením dětí, koledami a vánočním slovem kazatele Pavla Škrobáka.
Zvukový záznam : Dětská vánoční slavnost 2019.mp3

odpusteni2019.jpg
2. listopadu 2019

Dne 2.11.2019 se uskutečnil tradiční diskusní večer, tentokrát na téma "Odpuštění". Místem setkání byla budova 14/15 Baťův institut, přednáškový sál B.
Přednášel a na otázky odpovídal kazatel Církve bratrské PhDr. Dalimil Staněk, Dis.
Večer hudebně doprovodila kapela Marnatosnaha.

Zvukový záznam z diskusního večera s názvem "Odpuštění" :
diskusní večer 2019 - Odpuštění (Dalimil Staněk)

jezisova_smrt_nas_omyva.png
19. dubna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Kázání na Velký pátek,
(List Římanům, 1. kapitola, 1. až 11. verš)

Kriz.jpg
30. března 2018 kazatel Pavel Škrobák

Hospodinův služebník, jak předpovídá prorok Izaiáš, nás svým utrpením vykoupí z hříchů. To se událo na golgatském kříži, na kterém dokonal spásu Boží syn.
(Marek 15; 34-39 a Izaiáš 52;13 až do konce kapitoly 53)

DSC_3405.jpg
14. října 2017

záznam diskuzního večera  /fotogalerie/3svety1vira.htm

jpospisil.jpg
13. dubna 2017 Jaroslav Pospíšil

Záznam kázání bratra Jaroslava Pospíšila kazatele Bratrské jednoty baptistů z společné bohoslužby zlínských evangelikálů.

hosek_prednaska.jpg
28. února 2017 Pavel Hošek

Přednáška Pavla Hoška s několika snímky a s přáním, aby se manželé a otcové rodin nebáli vstupovat do židovské tradice a byli ve svých rodinách hlavami a kněžími. Vyprávějte biblické příběhy svým dětem a vnukům jako byste je sami prožívali. Nebojte se ztotožnit s Bohem Abrahamovým, Izákovým a Já...

naděje v Kristu.png
25. března 2016 kazatel Pavel Škrobák

Kázání na Velký pátek,
(List Židům, 13. kapitola, verše 12-13)

naděje-v-Kristu.png
29. března 2013 kazatel Pavel Škrobák

Kázání na Velký pátek,
(List Židům, 2. kapitola, verše 5-18)

myje-si-ruce.png
6. dubna 2012 kazatel Pavel Škrobák

Kázání na Velký pátek,
(Matoušovo evangelium, 27. kapitola, od 24. verše)