Kázání

Poklad-3.png
10. listopadu 2019 Radek Vilímek

Svým životem jdeme za svým cílem.
Máme šanci nalézt Boží dar - cestu k Božímu království, svobodu, lásku a přítomnost samotného Boha.

(Matoušovo evangelium, 13. kapitola, 44. verš)

milovati budeš.png
20. října 2019 Petr Mašláň

Dvě největší přikázání:
- milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své
- milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
(Markovo evangelium, 12. kapitola, 28. až 34. verš)

světlo naděje.png
13. října 2019 Michal Lisý

Žádná situace není beznadějná, Bůh jen vyžaduje naši víru.
(Matoušovo evangelium, 9. kapitola, 18. - 26. verš)

Zpěv v radosti.png
6. října 2019 kazatel Pavel Škrobák

Zpěvem s radostí oslavujeme Boha.
(1. Samuelova, 2. kapitola, 1. - 10. verš)

Odevzdat a obětovat děti.png
29. září 2019 kazatel Pavel Škrobák

Požehnání z kapitulace 2
(1. Samuelova, 1. kapitola, 24. - 28. verš)

láska srdce.png
22. září 2019 Dalimil Staněk

Pokud vidím u sebe Boha rostoucího v závislosti na své zkušenosti, pak mohu věřit i svému srdci.
(Lukášovo evangelium, 24. kapitola)

který kříž je lepší-.png
15. září 2019 Josef Robek

Největší zázraky po kterých bychom měli toužit je zázrak pokání, lítosti, odpuštění a milování.
(Lukášovo evangelium, 14. kapitola, 26. - 27. a 33. verš)

Vyprosit a vychovat děti.png
1. září 2019 kazatel Pavel Škrobák

Požehnání z kapitulace 1
(1. Samuelova, 1. kapitola, 19. - 24. verš)

Láska-srdce.png
25. srpna 2019 Petr Mašláň

Lásku můžeme projevovat různým způsobem a ne vždy se Boží záměr shoduje s naší představou.
(Římanům, 12. kapitola, 9. a 10. verš)

život-věčný.png
18. srpna 2019 Michal Lisý

Co je nám třeba udělat pro věčný život.
(Pavlův list Filipským, 3. kapitola, 1. - 16. verš)

Duch-svatý.png
11. srpna 2019 Josef Robek

Snažme se, aby naše evangelium bylo co nejpravdivější. Nechme se vést Duchem Svatým.
Jsme-li Duchem živi, Duchem i choďme.

(List Galatským, 5. kapitola, 25. verš)

Strach3.png
4. srpna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Je důležité vědět, na co máme, ale i na co nemáme. Kdo přijal Pána Ježíše, je nesmírně bohatý. Uvědomme si, co v Ježíši Kristu máme.
(Skutky apoštolů, 3. kapitola, 1. až 8. verš)

lidé2.png
28. července 2019 kazatel Pavel Škrobák

Žijme postavením služebníka:
 - služme lidem se kterými žijeme,
 - nepodléhejme světu,
 - proměňujme se obnovou své mysli.
(List Římanům, 12. kapitola, 1. a 2. verš)

prak.png
21. července 2019 Radek Vilímek

Dovol Bohu, aby skrze tebe vybojoval svá vítězství.
(1. Samuelova, 17. kapitola, 32. - 46. verš)

no thumb
14. července 2019 Petr Mašláň

(Římanům, 12. kapitola, 1. a 2. verš)

no thumb
7. července 2019 kazatel Pavel Škrobák

(List Koloským, 3. kapitola, 15. verš)

milost utrpeni 4.png
30. června 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení IV.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 9. - 14. verš)

Hotelové dveře 01.png
23. června 2019 Josef Robek

Duch Svatý = SVOBODNÁ ZÓNA

(2. list Korintským, 3. kapitola, 17. verš)

DNA.png
16. června 2019 Michal Lisý

Naše víra se musí projevovat i v našem životě, jinak je mrtvá.
(List Jakubův, 2. kapitola, 14. - 16. verš)

křest.png
2. června 2019 kazatel Pavel Škrobák

Nedělní kázání při příležitosti křtu, který se uskutečnil v pronajaté modlitebně Církve adventistů sedmého dne ve Zlíně - Malenovicích.