Kázání

Hotelové-dveře.png
23. června 2019 Josef Robek

Duch Svatý = SVOBODNÁ ZÓNA

(2. list Korintským, 3. kapitola, 17. verš)

DNA.png
16. června 2019 Michal Lisý

Naše víra se musí projevovat i v našem životě, jinak je mrtvá.
(List Jakubův, 2. kapitola, 14. - 16. verš)

křest.png
2. června 2019 kazatel Pavel Škrobák

Nedělní kázání při příležitosti křtu, který se uskutečnil v pronajaté modlitebně Církve adventistů sedmého dne ve Zlíně - Malenovicích.

Tváře 10.png
26. května 2019 Dalimil Staněk

Odpuštění jako dar.
(Genesis, kapitola 32, verš 4. - kapitola 33, verš 3.)

Lidé.png
19. května 2019 Martin Kop

Když poznáme Boha, je pak logické Bohu sloužit. Čím? Přemýšlejme, jakou oběť Bohu přinášíme.
(List Římanům, 12. kapitola, 1. - 8. verš)

sůl COLOR.png
12. května 2019 Petr Mašláň

(Matoušovo evangelium, 5. kapitola, 13. verš)

milost utrpeni ....png
5. května 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení III.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 14. verš)

kríž-origami2.png
28. dubna 2019 David Catto

(Markovo evangelium, 2. kapitola, verše 13.-22.)

křest_Ježíše_Krista.png
21. dubna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Cesta Kristova utrpení je podobná naší cestě a naše zápasy a těžkosti jsou cestou k záchraně.
(1. list Petrův, 3. kapitola, 15. - 22. verš)

jezisova_smrt_nas_omyva.png
19. dubna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Kázání na Velký pátek,
(List Římanům, 1. kapitola, 1. až 11. verš)

strach 2.png
14. dubna 2019 Radek Vilímek

Vnitřní rozpor člověka nastává v momentě, kdy si uvědomujeme svůj hřích a chceme jít k Bohu, ale bojíme se k němu pro hříšnost přiblížit. Ale Bůh nás uklidňuje slovy: "Nebojte se, já za vámi stojím, i když jste nedokonalí".
(Lukášovo evangelium 5. kapitola, 1. - 11. verš)

co je podstatné.png
7. dubna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Zůstaňme v procesu proměny skrze slovo a skrze Ducha svatého, skrze pokání a víru v evangelium.
(Skutky apoštolů, 2. kapitola, 32. - 47. verš)

PAST.png
24. března 2019 Martin Kop

Je naší pastí to, že se ve svém životě spoléháme na něco jiného než na Pána Ježíše.
(Markovo evangelium, 10. kapitola, 17.-31. verš a 12. kapitola, 28.-34. verš)

křest_Ježíše_Krista.png
17. března 2019 kazatel Pavel Škrobák

Vítězství Ježíše Krista je i naše vítězství, radujme se a těšme se z toho.
(Markovo evangelium, 1. kapitola, 1. - 13. verš)

strach 2.png
10. března 2019 Michal Lisý

Nezdráhejme se přiznat si svoji hříšnost, nebojme se.
(Matoušovo evangelium, 12. kapitola, 9. - 21. verš)

milost utrpeni ...png
3. března 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení II.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 8. verš)

milost utrpeni ..png
24. února 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení I.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 8. verš)

víra-nadeje-laska.png
17. února 2019 Josef Robek

Tři největší křesťanské hodnoty; LÁSKA, VÍRA, NADĚJE.
(1. list Korintským, 13. kapitola, 12. až 13. verš)

vidět.png
10. února 2019 Martin Kop

Začínám svůj den modlitbou, toužím po setkání s Bohem, je mi vlastní že mne má Bůh rád?
(Exodus, 24. kapitola, 1.-18. verš a Markovo evangelium 9. kapitola, 2.-8. verš)

Job.png
3. února 2019 kazatel Pavel Škrobák

Nezahořkněme na Boha v těžkých dobách zkoušek.
(kniha Job 1. kapitola, 6.-22. verš a 2. kapitola, 1.-10. verš)