Kázání

srdce.png
13. září 2020 Petr Mašláň

Rozlišujme zda žijeme pravý život nebo pouze život povrchní.
(Žalm 139)

Druhá šance začít znovu.png
6. září 2020 kazatel Dalimil Staněk

Žijeme v naději, že Bůh dává v životě i druhou šanci.
(Žalm 42)

emoce02.png
30. srpna 2020 Michal Lisý

Bůh nám daroval emoce, ty jsou spojené s láskou. Emoce nesmíme ignorovat. Naučme se používat své slovo s citem.
(Žalm 88)

4x.png
23. srpna 2020 kazatel Dalimil Staněk

Naše chyby nás mnohdy dostávají do problémů, ze kterých nám Pán Bůh ukazuje cestu ven.
(Žalm 107)

Hagar a Izmael.png
16. srpna 2020 kazatel Dalimil Staněk

Bůh působí i v životě stínových hrdinů. Bůh je na obou stranách – vyvolených i nevyvolených.
(Genesis 21. kapitola, 8.–20. verš)

lidé odsuzující.png
9. srpna 2020 Radek Vilímek

Necháváme se ovlivňovat davem?
Podřizujeme naše rozhodnutí míněním davu?
Je pro nás mínění většiny vždy správné?
(Janovo evangelium, 7. kapitola, 51.-53. verš + 8. kapitola, 1.-11. verš)

modlící se 1.png
2. srpna 2020 Martin Kop

S touto modlitbou prožíváme vzácné chvíle, kdy se učíme znát Pána Boha a být s ním.
(Matoušovo evangelium, 6. kapitola, 5. - 13. verš)

Lid stan úmluvy.png
26. července 2020 kazatel Dalimil Staněk

Jsme v tom spolu, patříme do komunity, komunity milosti, nebo jsme jen součástí davu.
(Exodus 32. a 35. kapitola)

kázání.png
19. července 2020 kazatel Dalimil Staněk

Malé odchýlení se z nasměrované cesty vede ku konci cesty k velkému omylu. To ať je pro nás varováním. Proto naslouchejme těm, kteří nás vrací nazpět.
(Numeri, 13. kapitola, 1. - 27. verš)

Ježíš kráčí po vodě2.png
12. července 2020 Petr Mašláň

V našem životě přicházejí bouře, obavy a strach. Řešení hledejme v Boží vůli.
(Matoušovo evangelium, 14. kapitola, 22. - 34. verš)

no thumb
5. července 2020 Josef Robek
Ohlédnutí se.png
28. června 2020 kazatel Pavel Škrobák

Jaké naše boje uvidíme, když se ohlédneme nazpět? 
Proto naplňme příští dny dobrým bojem.
(2. list Timoteovi, 4. kapitola, 1.-8. verš)

no thumb
18. června 2020

Rozpis služeb kázání

kříž.png
14. června 2020 Michal Lisý

Je středem mého života Ježíš Kristus?
Žiji svůj život pro Ježíše Krista?
Miluji Ježíše Krista?
(Lukášovo evangelium, 9. kapitola, 18.-26. a 57.-62. verš)

domeček-domov-útočiště.png
24. května 2020 Josef Robek

Pán Bůh je útočištěm v jakémkoliv našem soužení. Soužení patří do našeho života. Každý náš problém je zkouškou naší víry a našeho vztahu k Bohu.
Naučme se vyhodnocovat tyto naše zkoušky.
(Žalm č. 9, 10. a 21. verš)

bmid_rodinna-bohosluzba-Om9-352351.jpg
24. března 2020 Martin Kop

Co se myslí domácí bohoslužbou? Jak ji vytvořit a jaké jsou její dějiny? Co jej její biblickou podstatou? Jak ji vystihnout a shrnout to obsahuje video prezentace Rodinná bohoslužba. 

vděčnost-pokora.png
15. března 2020 kazatel Pavel Škrobák

Vděčnost

osel 0000---.png
8. března 2020 Petr Mašláň

Nezaměňujme své tužby za Boží cestu.
(Numeri, 22. kapitola)

Abraham a Izak.png
1. března 2020 kazatel Pavel Škrobák

Zkouška je projevem víry.
Víra se projevuje obětí.
Ovocem naší víry je poslušnost.
(Genesis, 22. kapitola, 1.-8. verš)

milost-utrpeni-11.png
23. února 2020 kazatel Pavel Škrobák

Nečekejme pasivně na Boha, jen věřit a modlit se nestačí. Nerezignujme na život.
(1. Samuelova, 4. kapitola, 10.-22. verš)