Kázání

Ježíš kráčí po vodě2.png
12. července 2020 Petr Mašláň

V našem životě přicházejí bouře, obavy a strach. Řešení hledejme v Boží vůli.
(Matoušovo evangelium, 14. kapitola, 22. - 34. verš)

no thumb
5. července 2020 Josef Robek
Ohlédnutí se.png
28. června 2020 kazatel Pavel Škrobák

Jaké naše boje uvidíme, když se ohlédneme nazpět? 
Proto naplňme příští dny dobrým bojem.
(2. list Timoteovi, 4. kapitola, 1.-8. verš)

no thumb
18. června 2020

Rozpis služeb kázání

kříž.png
14. června 2020 Michal Lisý

Je středem mého života Ježíš Kristus?
Žiji svůj život pro Ježíše Krista?
Miluji Ježíše Krista?
(Lukášovo evangelium, 9. kapitola, 18.-26. a 57.-62. verš)

domeček-domov-útočiště.png
24. května 2020 Josef Robek

Pán Bůh je útočištěm v jakémkoliv našem soužení. Soužení patří do našeho života. Každý náš problém je zkouškou naší víry a našeho vztahu k Bohu.
Naučme se vyhodnocovat tyto naše zkoušky.
(Žalm č. 9, 10. a 21. verš)

bmid_rodinna-bohosluzba-Om9-352351.jpg
24. března 2020 Martin Kop

Co se myslí domácí bohoslužbou? Jak ji vytvořit a jaké jsou její dějiny? Co jej její biblickou podstatou? Jak ji vystihnout a shrnout to obsahuje video prezentace Rodinná bohoslužba. 

vděčnost-pokora.png
15. března 2020 kazatel Pavel Škrobák

Vděčnost

osel 0000---.png
8. března 2020 Petr Mašláň

Nezaměňujme své tužby za Boží cestu.
(Numeri, 22. kapitola)

Abraham a Izak.png
1. března 2020 kazatel Pavel Škrobák

Zkouška je projevem víry.
Víra se projevuje obětí.
Ovocem naší víry je poslušnost.
(Genesis, 22. kapitola, 1.-8. verš)

milost-utrpeni-11.png
23. února 2020 kazatel Pavel Škrobák

Nečekejme pasivně na Boha, jen věřit a modlit se nestačí. Nerezignujme na život.
(1. Samuelova, 4. kapitola, 10.-22. verš)

duchovní rodina.png
16. února 2020 Michal Lisý

Dáme-li ve svém životě prostor Duchu svatému, nedáme prostor tělu.
(List Galatským, 6. kapitola, 1. - 10. verš)

marnotratný-syn-02.png
9. února 2020 Josef Robek

Byl opravdu marnotratný pouze syn?

(Lukášovo evangelium,15. kapitola, 11. až 32. verš)

milost-utrpeni-10.png
2. února 2020 kazatel Pavel Škrobák

Svoji sílu hledejme u Boha a s Bohem. Vyhráváme, když jdeme do boje z Božího popudu, s Boží pomocí, Božími prostředky a zbraněmi.  Bojovat jen s dobrými úmysly nestačí.
(1. Samuelova, 4. kapitola, 1.-11. verš)

milost-utrpeni-9.png
26. ledna 2020 kazatel Pavel Škrobák

Bez Božího zjevení, bez jeho slova a Ducha, jsme slepí a hluší.
(1. Samuelova, 3. kapitola, 10. - 21. verš)

cesta života.png
19. ledna 2020 Radek Vilímek

Bez lásky k Bohu náše cesta životem postrádá jakýkoliv smysl.
(Žalm 23)

s laskou.png
12. ledna 2020 Petr Mašláň

Láska přikrývá množství hříchů.
(1. list Korintským, 13. kapitola, 1. až 8. verš)

verše .png
5. ledna 2020 kazatel Pavel Škrobák

Dělejme všechno proto, aby v našem křesťanském životě nechybělo to nejdůležitější, a to láska.
(1. list Janův, 4. kapitola, 7. - 12. verš)

Lide a Ježíš-2.png
29. prosince 2019 kazatel Pavel Škrobák

Boží slovo zapsané ve Starém zákoně není překonané, ale je aktuální dnes i v budoucnu.
(Izaiáš, 61. kapitola, 1. - 2. a Lukášovo evangelium, 4. kapitola, 18. - 21. verš)

betlem.png
25. prosince 2019 kazatel Pavel Škrobák

Poselství Vánoc.
(Matoušovo evangelium, 1. kapitola, 18. - 25. verš)