Kázání

který kříž je lepší-.png
15. září 2019 Josef Robek

Největší zázraky po kterých bychom měli toužit je zázrak pokání, lítosti, odpuštění a milování.
(Lukášovo evangelium, 14. kapitola, 26. - 27. a 33. verš)

Vyprosit a vychovat děti.png
1. září 2019 kazatel Pavel Škrobák

Požehnání z kapitulace 1
(1. Samuelova, 1. kapitola, 19. - 24. verš)

Láska-srdce.png
25. srpna 2019 Petr Mašláň

Lásku můžeme projevovat různým způsobem a ne vždy se Boží záměr shoduje s naší představou.
(Římanům, 12. kapitola, 9. a 10. verš)

život-věčný.png
18. srpna 2019 Michal Lisý

Co je nám třeba udělat pro věčný život.
(Pavlův list Filipským, 3. kapitola, 1. - 16. verš)

Duch-svatý.png
11. srpna 2019 Josef Robek

Snažme se, aby naše evangelium bylo co nejpravdivější. Nechme se vést Duchem Svatým.
Jsme-li Duchem živi, Duchem i choďme.

(List Galatským, 5. kapitola, 25. verš)

Strach3.png
4. srpna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Je důležité vědět, na co máme, ale i na co nemáme. Kdo přijal Pána Ježíše, je nesmírně bohatý. Uvědomme si, co v Ježíši Kristu máme.
(Skutky apoštolů, 3. kapitola, 1. až 8. verš)

lidé2.png
28. července 2019 kazatel Pavel Škrobák

Žijme postavením služebníka:
 - služme lidem se kterými žijeme,
 - nepodléhejme světu,
 - proměňujme se obnovou své mysli.
(List Římanům, 12. kapitola, 1. a 2. verš)

prak.png
21. července 2019 Radek Vilímek

Dovol Bohu, aby skrze tebe vybojoval svá vítězství.
(1. Samuelova, 17. kapitola, 32. - 46. verš)

no thumb
14. července 2019 Petr Mašláň

(Římanům, 12. kapitola, 1. a 2. verš)

no thumb
7. července 2019 kazatel Pavel Škrobák

(List Koloským, 3. kapitola, 15. verš)

milost utrpeni 4.png
30. června 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení IV.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 9. - 14. verš)

Hotelové dveře 01.png
23. června 2019 Josef Robek

Duch Svatý = SVOBODNÁ ZÓNA

(2. list Korintským, 3. kapitola, 17. verš)

DNA.png
16. června 2019 Michal Lisý

Naše víra se musí projevovat i v našem životě, jinak je mrtvá.
(List Jakubův, 2. kapitola, 14. - 16. verš)

křest.png
2. června 2019 kazatel Pavel Škrobák

Nedělní kázání při příležitosti křtu, který se uskutečnil v pronajaté modlitebně Církve adventistů sedmého dne ve Zlíně - Malenovicích.

Tváře 10.png
26. května 2019 Dalimil Staněk

Odpuštění jako dar.
(Genesis, kapitola 32, verš 4. - kapitola 33, verš 3.)

Lidé.png
19. května 2019 Martin Kop

Když poznáme Boha, je pak logické Bohu sloužit. Čím? Přemýšlejme, jakou oběť Bohu přinášíme.
(List Římanům, 12. kapitola, 1. - 8. verš)

sůl COLOR.png
12. května 2019 Petr Mašláň

(Matoušovo evangelium, 5. kapitola, 13. verš)

milost utrpeni ....png
5. května 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení III.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 14. verš)

kríž-origami2.png
28. dubna 2019 David Catto

(Markovo evangelium, 2. kapitola, verše 13.-22.)

křest_Ježíše_Krista.png
21. dubna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Cesta Kristova utrpení je podobná naší cestě a naše zápasy a těžkosti jsou cestou k záchraně.
(1. list Petrův, 3. kapitola, 15. - 22. verš)