Kázání

Výstřižek.PNG
22. listopadu 2020 Petr Mašláň

Církev je opevněným městem, zdrojem opory a bezpečí pro všechny, kteří hledají pokoj a útěchu. Jak se tedy uvnitř takového města máme chovat, aby vše fungovalo a bezpečí tak bylo zajištěno?

Jonáš3_1_KudyDal.png
15. listopadu 2020 kazatel Dalimil Staněk

Kázání je součástí série denních zamyšlení nad knihou Jonáš, která jsou publikována každý všední den v blogu (Jonáš - série denních zamyšlení).   

První kázání nahráno v prostorách nové modlitebny.

Myšlenka: Bůh se představuje jako iniciativní, mnohomluvný, konzistentní i flexibilní. Dává nám opakované šance přijímat výzvu a změnit rozkládající se svět tím slovem, kterým Bůh změnil nás.

Příběh živé vody.jpg
8. listopadu 2020 Radek Vilímek

„Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. do by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“

image002 (2) (1).jpg
1. listopadu 2020 David Novák

V neděli 1.11. jsme se připojili ke sledování celocírkevní bohoslužby na youtube CB Černošice. Kázáním sloužil David Novák.

122462145_124605526075388_4897541411331656703_o.jpg
25. října 2020 kazatel Dalimil Staněk

Kázání je součástí série denních zamyšlení nad knihou Jonáš, která jsou publikována každý všední den v blogu (Jonáš - série denních zamyšlení).   

Bohoslužba "ze střechy" o společné vysilující plavbě proti bouři za záchranu bližních. 

youtube-screenshot-omodlitb.jpg
18. října 2020 Josef Robek

Co je to modlitba? Proč se modlit, jak a ke komu? Když se modlíme, jsme s Bohem. Když jsme s Bohem, nemáme strach a poznáváme jeho tvář.

Poklad v nitru.png
11. října 2020 kazatel Dalimil Staněk

Poklady jsou skryty v každém z nás. 

(Janovo evangelium, 1. kapitola, 45. až 51. verš)

Řeč-vědoma-si-horizontu--.png
4. října 2020 kazatel Dalimil Staněk

Slova pronášená bez vědomí horizontu vlastní existence jsou chvástavá a pyšná.  Je-li člověk pokorný a moudrý, mluví s vědomím horizontu vlastní pomíjivosti. 

(List Jakubův, 4. kapitola, 13. až 17. verš)

Strach.png
27. září 2020 kazatel Pavel Škrobák

Ničeho se nebojí ten, kdo se bojí Boha.  Strach má původ v hříchu.
(1. Samuelova, 12. kapitola, 20.-25. verš)

světlo.png
20. září 2020 kazatel Dalimil Staněk

2. list Korintským 5:21

srdce.png
13. září 2020 Petr Mašláň

Rozlišujme zda žijeme pravý život nebo pouze život povrchní.
(Žalm 139)

Druha sance zacit znovu.png
6. září 2020 kazatel Dalimil Staněk

Žijeme v naději, že Bůh dává v životě i druhou šanci.
(Žalm 42)

EMOCE.png
30. srpna 2020 Michal Lisý

Bůh nám daroval emoce, ty jsou spojené s láskou. Emoce nesmíme ignorovat. Naučme se používat své slovo s citem.
(Žalm 88)

4x.png
23. srpna 2020 kazatel Dalimil Staněk

Naše chyby nás mnohdy dostávají do problémů, ze kterých nám Pán Bůh ukazuje cestu ven.
(Žalm 107)

Hagar a Izmael.png
16. srpna 2020 kazatel Dalimil Staněk

Bůh působí i v životě stínových hrdinů. Bůh je na obou stranách – vyvolených i nevyvolených.
(Genesis 21. kapitola, 8.–20. verš)

lidé odsuzující.png
9. srpna 2020 Radek Vilímek

Necháváme se ovlivňovat davem?
Podřizujeme naše rozhodnutí míněním davu?
Je pro nás mínění většiny vždy správné?
(Janovo evangelium, 7. kapitola, 51.-53. verš + 8. kapitola, 1.-11. verš)

modlící se 1.png
2. srpna 2020 Martin Kop

S touto modlitbou prožíváme vzácné chvíle, kdy se učíme znát Pána Boha a být s ním.
(Matoušovo evangelium, 6. kapitola, 5. - 13. verš)

Lid stan úmluvy.png
26. července 2020 kazatel Dalimil Staněk

Jsme v tom spolu, patříme do komunity, komunity milosti, nebo jsme jen součástí davu.
(Exodus 32. a 35. kapitola)

kázání.png
19. července 2020 kazatel Dalimil Staněk

Malé odchýlení se z nasměrované cesty vede ku konci cesty k velkému omylu. To ať je pro nás varováním. Proto naslouchejme těm, kteří nás vrací nazpět.
(Numeri, 13. kapitola, 1. - 27. verš)

Ježíš kráčí po vodě2.png
12. července 2020 Petr Mašláň

V našem životě přicházejí bouře, obavy a strach. Řešení hledejme v Boží vůli.
(Matoušovo evangelium, 14. kapitola, 22. - 34. verš)