Církev bratrská Zlín  Kázání  Přestaňme klamat tělem

Přestaňme klamat tělem

kazatel Pavel Škrobák

Datum: 27. ledna 2019

Nenecháme-li se vést Duchem svatým, nedojdeme do Božího království.
Křesťan celý svůj život zápasí s tělesností a Duch svatý mu pomáhá nad tělesností vyhrát. Proto Ducha poslouchejme.
(List Galatským, 5. kapitola, 13. - 26. verš)