Těšme se

kazatel Pavel Škrobák

Datum: 24. prosince 2017

Těšme se a vyhlížejme Boží království. I ten největší hřích je možno obmýt Kristovou krví. Bůh se smilovává nad těmi, kteří o to stojí. Stojíme o to i my?
(Izaiáš, 64. kapitola, 1. až 11. verš)