Svatost

Radomír Matulík

Datum: 7. června 2015

Co to po nás Bůh žádá, být svatý? Svatý znamená být spjat s Bohem. Našim posvěcením je Ježíš Kristus, který nás nasměrovává ke svatosti..
(1. list Petrův, 1. kapitola, 13.-15. verš)

Nově lze kázání poslouchat jako podcasty či sledovat formou videa
kázání - Svatost.mp3(8,7 MB)
1. list Petrův 1:13-15