Církev bratrská Zlín  Kázání  Volejme o pomoc, nečekejme

Volejme o pomoc, nečekejme

kazatel Pavel Škrobák

Datum: 1. března 2015

Pro žebráky u cesty, po níž jde Pán Ježíš, je naděje uzdravení.
(Markovo evangelium 10. kapitola, 46.-52. verš)