Církev bratrská Zlín  Kázání  Boží odpočinutí trvá

Boží odpočinutí trvá

Pavel Hošek

Datum: 3. listopadu 2013

Často rozhovor v Bibli začíná slovy "Nebojte se" či "Pokoj vám". Na mnoha místech Bible pak máme ujištění, že v nebi kraluje odpočinutí a pokoj.
Tak proč bychom měli zůstávat ve stresu? Učme se setrvávat v pokoji, který převyšuje lidský rozum.
(List Židům, 4. kapitola, verše 1 až 10)