Kázeň

kazatel Pavel Škrobák

Datum: 15. dubna 2012

"Kázeň v životě člověka",
zamysleme se společně nad tímto tématem, které je obsahem dnešního kázání.
(Žalm 73:21-28 a tři texty z 1. Korintským 11:27-32, z Janova evangelia 13:13-15 a z Matoušova evangelia 18:15-18)

Nově lze kázání poslouchat jako podcasty či sledovat formou videa