Pokora

kazatel Pavel Škrobák

Datum: 30. října 2011

Tématem kázání byl pojem "Pokora" vyjádřený známým veršem
"Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost". 1. Petrův list, 5. kapitola, verš 5.

Anglický spisovatel a křesťanský myslitel Gilbert Keit Chesterton napsal na počátku minulého století věty, které nazval "Odsun pokory". Říká: „Skromnost se vystěhovala ze ctižádostivosti a nastěhovala se do pravdy, kam nikdy nepatřila. Člověk byl stvořen tak, aby pochyboval o sobě, ale ne aby pochyboval o pravdě. A zde došlo k obratu. Plodíme pokolení, které bude příliš skromné, než aby věřilo násobilce. Musíme být stále pokorní a zapírat sami sebe, ale nesmíme se ostýchat, omlouvat, nikdy, pokud jde o evangelium!“

A jak se křesťanská pokora projevuje? Jako:

1. Pokora před Bohem: Svá přání podřizujme Boží vůli. Vždyť náš Bůh Otec nejlépe ví, co potřebujeme.

2. Pokora před Kristem - před těmi, kdo jsou v Kristu: Mějme jeden druhého za přednějšího sebe. Buďme skromní ve své ctižádostivosti, pochybujeme o sobě, ale nikdy nebuďme skromní, když jde o pravdu, a nikdy nepochybujme o Kristu!

3. Pokora před Duchem - před těmi, kdo zatím stojí vně: Láska je přece ovoce Ducha svatého, proto spoléhejme na dílo a práci Ducha svatého při nás i vně nás.

Navenek pokora může vypadat jako slabost. Ve skutečnosti je to ale úplně jinak. Pán Ježíš – Bůh, jenž má veškerou moc – v pokoře přinesl svou obětí záchranu člověku. A jen skutečně pokorní křesťané ukazují na tohoto Ježíše, Záchrance a Pána světa. Tedy ne slabost, ale síla, která proměňuje člověka a celý svět. 


Nově lze kázání poslouchat jako podcasty či sledovat formou videa
2011-10-30 (PS).mp3(8,5 MB)
1. Petrův list, 5. kapitola, verš 5