Velký zápas

kazatel Pavel Škrobák

Datum: 3. února 2013

Nejprve zápas Boha s Mojžíšem o Mojžíše aby pak Mojžíš mohl bojovat o Izrael s faraonem.
(II. kniha Mojžíšova, Exodus, 4. kapitola, verše 1-8)

Nově lze kázání poslouchat jako podcasty či sledovat formou videa
Veliký zápas.mp3(10,3 MB)
II. kniha Mojžíšova, Exodus, 4. kapitola, verše 1-8