Církev bratrská Zlín  Články  Představení sboru

Představení sboru

Náš sbor patří do rodiny více než sedmdesáti sborů Církve bratrské v České republice, tj. přibližně 10 000 dospělých a dětí.

K hlavním bohoslužbám se scházíme v neděli. Další setkání probíhají v domácích biblických skupinách během týdne ve večerních hodinách. Jsme otevřeným společenstvím, na každé naše setkání může přijít kdokoliv. Podle věrouky jsme docela konzervativní protestanté. I přestože občas čteme bibli z Kralického překladu a zpíváme písně z 15. století, naší snahou je vyjadřovat se způsobem, kterému bude dnešní člověk rozumět. Zachováváme velkou svobodu v možnosti vyjádřit svůj názor, ale jsme opatrní před každým kdo říká, že je majitelem pravdy.

Jsme lidmi, kteří se učí žít spolu v pokoji, svobodě, ve vzájemné úctě a respektu. Generačně převažují rodiny s dětmi, ale nechybí ani staří lidé a dospívající mládež.

Ve Zlíně nemáme vlastní kostel, ale dlouhodobě používáme zapůjčené prostory. Pro nedělní bohoslužby využíváme kostel Českobratrské církve evangelické na Štefánikově ulici. Pro biblické studium a setkávání dětí a mladých lidí prostory klášterní budovy Regina v Divadelní ulici, patřící římskokatolické farnosti.

K našemu sboru patří rovněž stanice v Luhačovicích a v Uherském Brodě.

Naším povoláním je povzbuzovat lidi ve víře ve všemohoucího Boha, který stvořil a řídí svět, v němž žijeme. Žijeme z jistoty, kterou máme v Kristu Ježíši, ne v sobě. Protože i my jsme viníci a milost jsme dostali zcela nezaslouženě, chceme se držet pokání. Jen tam, kde je odpuštění hříchů a vin, je i radost.