Církev bratrská Zlín  Články  Základy křesťanského života

Základy křesťanského života

Vždy mě zajímalo jak poznat, zda je někdo opravdu křesťan. Jestli existují nějaká poznávací pravidla. Je to otázka jakékoliv misie a potýkají se s ní mnozí, kteří se snaží přinést evangelium lidem ve svém okolí. Porozuměl ten člověk té zprávě o naději pro jeho život v Kristu? Setkal se s Kristem, nebo je to jen vnější rozumové přitakání?

Pro mne samého jsou tyto otázky nesnadné, a proto mě vždy zajímá, jak tuto otázku řeší jiní. Zaujala mě skutečnost, že v 8. století za vlády Karla Velikého, muže který násilně pokřtil část Německa, nebyl považován za křesťana nikdo, kdo neznal zpaměti Modlitbu Páně,  Desatero a Apoštolské vyznání víry. Podobný požadavek měli i Cyril s Metodějem v následujícím století na Velké Moravě. Nepokřtili nikoho, kdo neznal Modlitbu Páně a Apoštolské vyznání víry, které nazývali „Věřím“. Pokřtěné pak dále vedli k tomu, aby se naučili Desatero a žili v souladu s ním. Podobné požadavky měli i misionáři v Čechách.

Vím, že znalost nějakého textu, nezaručí proměnu srdce. Ale proč byly zrovna tyto tři texty pro křesťany tak důležité? Stačí jen letmo prolistovat texty, které používali k vyučování reformátoři jako Martin Luther nebo Jan Kalvín, a zjistíme, že se ve svých katechismech také opírají o texty z Desatera, Apoštolského vyznání víry a Modlitby Páně. Proč? Důvodů je několik. Běžní křesťané tehdy většinou neměli Bibli a možná ani neuměli číst. Znali však texty, které se učili zpaměti a které recitovali při bohoslužbách. Naši předci také zjistili, že tyto texty jasně a přehledně shrnují biblické pravdy o Bohu a o životě s ním. Vedli proto ostatní k jejich znalosti a k tomu, aby o nich přemítali ve svém každodenním životě.

Desatero sloužilo ke zkoumání a poznání Boha, jenž „tě vyvádí z otroctví“, a k posuzování toho, zdali tvůj život odpovídá jeho ukazatelům. Sloužilo jako zrcadlo tvého života. Apoštolské vyznání víry dává souhrnný, a přitom podrobný pohled na to, jaký je trojjediný Bůh. Modlitba Páně pak ukazuje, jak vypadá každodenní praxe křesťanského života. Dohromady tvoří dobrý základ pro budování zbožného života.

Jistě, znalost těchto textů není důkazem obrácení. Nicméně sloužila jako předpoklad k vyučování o Bohu a k budování zbožnosti, k tomu, abychom byli schopní vyznat, komu jsem vlastně uvěřil. Asi tedy nenajdu jednoduché všezahrnující pravidlo, které mi podá jasné rozsouzení, jak je to s tím, kdo sedí vedle mne. Našel jsem však pravidlo, které slouží k budování základů zbožného života. Nepoznám, zda dotyčný je, či není křesťan, ale poznám, jaký život buduje.

Mnohdy mi přijde, že i když umíme číst a Bible je velmi snadno dostupná, naše schopnost jasně říci, na jakých pravdách je založen náš život, se nám ztrácí. Nevím, čím to je. Možná jsme se ocitli v ďábelské pasti a musíme se zastavit a zpevnit základy života. Zkusme to s tím, nad čím přemýšleli ti, kteří nás předešli. Jaké jsou základy tvé zbožnosti?

Martin Kop