Církev bratrská Zlín  Články  Kazatel a staršovstvo

Kazatel a staršovstvo

Datum publikace: 11. října 2011

Vedení sboru tvoří kazatel a správce sboru a šest členů staršovstva. Jejich úkolem je duchovně, organizačně i hospodářsky spravovat a řídit sbor. Kazatel i starší jsou voleni členským shromážděním. Jemu také každoročně do konce března podávají zprávu o životě sboru, spolu se zprávou o hospodaření.

Kazatel - správce sboru: PhDr. Dalimil Staněk, DiS. (1986)

Statutární zástupci: místopředseda staršovstva Ing. Josef Robek (1963) a hospodář sboru MUDr Michal Lisý (1978).

Členové staršovstva: Ing. Radek Vilímek (1968), Petr Mašláň (1972), Petr Skyba (1981) a Michal Štětkář (1978)

 

Dalimil Staněk je ordinovaným kazatelem evangelia v Církvi bratrské, psychologem a učitelem. Je absolventem programu teologie na ETS v Praze (2009) a jednooborové psychologie na katedře Psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2013). V letech 2012–2019 učil pastoraci na VOŠ Dorkas v Olomouci. Od roku 2013 vyučuje pastoraci na ETS a od září 2020 je vedoucím Katedry pastorace a psychologie. Na prvním kazatelském místě působil v Olomouci v letech 2009 - 2020. Od července 2020 je kazatelem a správcem sboru CB ve Zlíně a spravuje stanice v Luhačovicích a Uherském Brodě. Jako psycholog působil v poradně ENGANIM pod Diakonií Církve bratrské a externě v mateřském centru Provázek. Nyní poskytuje služby psychologického poradenství pod záštitou sboru CB ve Zlíně. Řadu let sloužil jako člen Dorostového odboru a Dorostové unie a dlouhodobě se věnuje práci s dorostem a mládeží.

Rád tráví čas v přírodě, miluje hudbu a knihy a je pro něj fascinující naslouchat lidským příběhům.

Na odborném poli se věnuje tématům vývojové psychologie, duchovního vývoje, duchovní krize, pastorační péče a mezilidského odpuštění. Přednáší na pestrou škálu témat týkajících se lidského vývoje, pastoračních oblastí, mezilidských vztahů a duchovních témat.

S manželkou Lenkou se věnují hudbě, vedou společně dětské tábory a žijí ve společné domácnosti s papouškem a pejskem. 

foto