Církev bratrská Zlín  Články  Kazatel a staršovstvo

Kazatel a staršovstvo

Vedení sboru tvoří kazatel a správce sboru a pět členů staršovstva. Jejich úkolem je duchovně, organizačně i hospodářsky spravovat a řídit sbor. Kazatel i starší jsou voleni členským shromážděním. Jemu také každoročně do konce března podávají zprávu o životě sboru, spolu se zprávou o hospodaření.

Předsedou staršovstva a statutárním zástupcem sboru je kazatel a správce sboru Pavel Škrobák.

Narodil se r. 1955 v Karviné. Dětství a mládí prožil ve Velké Lhotě. Vyučil se v oboru frézař - zámečník ve Zbrojovce Vsetín, kde pak pracoval 25 let. Po vojně se oženil a s manželkou Věrou mají tři, dnes už dospělé, děti a dva vnuky. V 90. letech dokončil úplné středoškolské vzdělání na soukromé střední škole ve Vsetíně. Do kazatelské služby v CB byl povolán v r. 1998 ve vsetínském sboru. Od září 1998 do května 2000 byl vikářem ve Vsetíně. Ordinován byl v červnu 2000. Pak byl správcem sboru ve Vsetíně. Od jara 2004 slouží ve Zlíně.

Sbor má ještě dva statutární zástupce:

Jsou jimi místopředseda staršovstva Ing. Josef Robek (1963)  a hospodář sboru MUDr Michal Lisý (1978).

 

Další členové staršovstva jsou:

Ing. Radek Vilímek (1968), Petr Mašláň (1972), Petr Skyba (1981) a Michal Štětkář (1978)