Církev bratrská Zlín  Články  Jsme občany Božího království

Jsme občany Božího království

Datum publikace: 25. května 2020

Pán Bůh je útočištěm v jakémkoliv našem soužení. Soužení patří do našeho života.
Každý náš problém je zkouškou naší víry a našeho vztahu k Bohu.
Naučme se vyhodnocovat tyto naše zkoušky.
(Žalm č. 9, 10. a 21. verš)