Jsme rodina

Datum publikace: 17. února 2020

Dáme-li ve svém životě prostor Duchu svatému, nedáme prostor tělu.
- v Ježíši Kristu máme svobodu,
- tato svoboda se musí projevit skrze lásku k druhým,
- toho docílíme tak, že se necháme vést Duchem svatým.

Nežijme v sebeklamu.

(List Galatským, 6. kapitola, 1. - 10. verš)

kázání - Jsme rodina.mp3(9,7 MB)
List Galatským 6:1-10
úvod k modlitbám - Bronislav Skyba.mp3(1,4 MB)
Jak často sami prověřujeme stav naší životní cesty.