Služba Bohu

Datum publikace: 20. května 2019

Když poznáme Boha, je pak logické Bohu sloužit. Čím? Přemýšlejme, jakou oběť Bohu přinášíme.
(List Římanům, 12. kapitola, 1. - 8. verš)

kázání - Služba Bohu.mp3(8,3 MB)
List Římanům 12:1-8
úvod k modlitbám - Radek Pelikán.mp3(1,4 MB)
Neusínejme v křesťanském životě - bděme.
(Obsahuje přílohy pro členy sboru, Přihlásit)