Církev bratrská Zlín  Články  Hospodin dal, Hospodin vzal

Hospodin dal, Hospodin vzal

Datum publikace: 4. února 2019

• odmítejme logický závěr, kdy očekáváme trest za náš hřích a odměnu za vykonané dobro,
• naučme se zvládat svoje emoce,
• nepodléhejme v těžkostech emocem ale dejme na Boží slovo.
(kniha Job 1. kapitola, 6.-22. verš a 2. kapitola, 1.-10. verš)

kázání - Hospodin dal, Hospodin vzal .mp3(10,8 MB)
kniha Jób, 1:6-22,2:1-10
úvod k modlitbám - Petr Svoboda .mp3(4,2 MB)
Jak je důležitá stabilita naší víry.