Kdo to je

Datum publikace: 10. dubna 2017

... znám ho jako:
- jako učitele a toho který mi pomáhá a naslouchá,
- jako svého zachránce, který mne chce přivést k Bohu,
- jako služebníka který mi slouží,
- jako pána a svého spasitele,
- jako služebníka který se obětuje abych já mohl přistoupit k Bohu?

(Matoušovo evangelium, 21. kapitola, 1.-11. verš)

kázání - Kdo to je.mp3(10,4 MB)
Matoušovo evangelium 21:1-11
úvod k modlitbám - Josef Robek.mp3(1,2 MB)
Posilujme svoji lásku k bratřím a sestrám, neopouštějme společná shromáždění.