Církev bratrská Zlín  Články  Pravé obrácení

Pravé obrácení

Datum publikace: 3. dubna 2017

Pravé obrácení je výsledkem Božího díla v životě člověka a naše ochota obětovat pro Boha svůj život.
(Kniha Rút, 1. kapitola, 15. až 17. verš)

kázání - Pravé obrácení.mp3(9,4 MB)
Kniha Rút 1:15-17
úvod k modlitbám - Michal Štětkář.mp3(1,8 MB)
Jednejme moudře tak, abychom nesli dobré ovoce.