Dvě otázky

Datum publikace: 30. května 2016

Není možné milovat Boha a nemilovat bližního svého.
(Lukášovo evangelium, 10. kapitola, 25. až 37. verš)