Kde je Bůh

Datum publikace: 26. ledna 2015

Častá otázka, kterou dostáváme je, proč Bůh dopouští bezpráví a nezasáhne. Nestarejme se o to, co odpovíme na otázku proč, ale starejme se o to, abychom nepřestoupili Boží přikázání. Důležité je věřit a důvěřovat Bohu.
(prokok Daniel 3. kapitola, 13.-18. verš)

úvod k modlitbám - Radim Šimek.mp3(1,9 MB)
Lhostejnost je hřích, nahraďme ji láskou.
kázání - Kde je Bůh.mp3(8,3 MB)
prokok Daniel 3:13-18
(Obsahuje přílohy pro členy sboru, Přihlásit)