Církev bratrská Zlín  Články  Nezůstávejme ve hříchu

Nezůstávejme ve hříchu

Datum publikace: 19. ledna 2015

Vyznejme svůj hřích a čiňme pokání. O hříchu my neradi slyšíme a nechceme o něm mluvit. Ale hřích je problém, odděluje nás od Boha a také od lidí, ovlivňuje vztahy. Nestačí s hříchem jen přestat ale je potřeba hřích vyznat a činit pokání, neboť zbavit nás ho může pouze Ježíš Kristus, jinak v nás zůstává.
Proto nezůstávejme ve hříchu, ale přiznejme si, že k Bohu dojdeme pouze a jen přes pokání.

úvod k modlitbám - Martin Novák.mp3(2,5 MB)
Nepřizpůsobujme se tomuto světu, našim úkolem zde je šířit lásku a přinášet pokoj.
kázání - Nezůstávejme ve hříchu.mp3(9,4 MB)
prorok Izaiáš 59. kapitola 2. verš