Církev bratrská Zlín  Články  MUŽ + ŽENA = ČLOVĚK

MUŽ + ŽENA = ČLOVĚK

Datum publikace: 10. února 2014

(Genesis 1:26-31 a 2:18-25)
Neumíme používat člověka!
Problém lidí, obecně, je neznalost návodu, jak používat člověka. Lidé nemohou žít bez sebe navzájem a také ani bez Boha. Dejme si pozor na to, co je naší rolí podle Bible. Vždyť přece stojí za to naplňovat danou nám roli a proto využijme Božího požehnání a také Jeho návodu, který nám v Božím slově Pán zanechal.

úvod k modlitbám - David Hrnko.mp3(1,8 MB)
Nepřeceňujme důležitost budování pozemských statků na úkor nebeských a věřme slovu našeho Pána, který nám přislíbil, že se o nás postará.
Muž a žena rovná se člověk.mp3(20,7 MB)
Genesis 1:26-31 a 2:18-25