Hle nevěsta

Datum publikace: 16. prosince 2013

Na místě nevěsty vidí Jan město veliké, čisté, dokonalé, zářící leskem. Je to místo naplněné Boží přítomností, místo, kde Bůh chce přebývat s lidmi.

(Zjevení Janovo 21. kapitola, od 9. verše dále)

Co mne má naplňovat a potěšovat je to, že jsem Boží, že jsem Jeho, ten kdo je zapsán v knize Beránkově, ten kdo nese Beránkovu pečeť.
Výzva pro nás. Ke komu patřím? K "nevěstě" nebo k "nevěstce"?

úvod k modlitbám - Michal Štětkář.mp3(4,9 MB)
Nenechme se nyní strhnout současným shonem a odvést od Boha, od Boží všudypřítomnosti.
Hle nevěsta.mp3(11,4 MB)
Zjevení Janovo 21:9-