Církev bratrská Zlín  Články  Křesťan a práce

Křesťan a práce

Datum publikace: 25. listopadu 2013

(Skutky 4. kapitola, verše 31-33 a Efezským 6. kapitola, verše 5-9)

Naše každodenní žití a i naše práce nás poznamenává hříchem a svazuje, ...

... svazuje natolik, že nejsme schopni tomu sami čelit. Proto jsme vděčni za to, že můžeme mít záchranu u Tebe Bože, že můžeme u Tebe složit všechna břemena a nechat se znovu a znovu naplňovat Duchem svatým, abychom žili v plnosti Ducha svatého, což je podmínkou, abychom v životě obstáli. A jak to máme udělat?
- modlit se,
- vyznávat svůj hřích,
- vyčistit svoje srdce
- a prosit o naplnění Duchem svatým.

úvod k modlitbám - Oldřich Čunek.mp3(4,7 MB)
Síla přímluvné modlitby, která podpírá a žádá od Boha něco ve prospěch druhého. I my navzájem podpírejme jeden druhého!
Křesťan a práce.mp3(14,7 MB)
Skutky 4:31-33, Efezským 6:5-9