Boží plán

Datum publikace: 12. srpna 2013

Příběh o Božích cestách a Boží milosti. "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje," je výrok Hospodinův. Zítřek není v našich rukou, ale je v rukou Božích.
(kniha Izajáše 55:7-11)

úvod k modlitbám - Radek Červenka.mp3(3,1 MB)
pojďte ke mně a já vám dám odpočinout, učte se ode mne a naleznete odpočinutí
Boží plán.mp3(20,4 MB)
kniha Izajáše 55:7-11
(Obsahuje přílohy pro členy sboru, Přihlásit)