Bděme

Datum publikace: 29. července 2013

Kdy končí doba milosti a kdy očekávat příchod Nebeského království? Proč byl oddělen nepravý služebník a v čem se pletlo pět panen z deseti?

(Matoušovo evangelium 24:42-51 a 25:01-13)

Bděme.mp3(9,6 MB)
úvod k modlitbám - Daniel Pekař.mp3(952,3 kB)
"podle toho poznají že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým"