Cíl církve

Datum publikace: 13. května 2013

Tvoříme společenství a jako společenství máme cíl: plnost života v Kristu. Jsme povoláni stát v jednotě Ducha, kterou máme zachovávat, a v jednotě víry a poznání, do které máme růst.
(List Efezským, 4. kapitola, verše 1-16)

Celý list Efezským lze shrnout třemi slovy:
seď - tam, kde tě posadil Kristus, v daném postavení,
stůj - jak tě Kristus obdaroval a vystrojil k službě,
choď - podle toho, k čemu tě povolal.

Cíl církve.mp3(9,4 MB)
Efezským, 4. kapitola, verše 1-16
úvod k modlitbám.mp3(1,7 MB)
úvod má Adam Škrobák