Církev bratrská Zlín  Články  Příklad v Timoteovi

Příklad v Timoteovi

Datum publikace: 29. října 2012

Čtyři vlivy formování a přípravy pokračovatelů šíření evangelia : . . .

Nový zákon: Druhá Epištola S. Pavla k Timoteovi, kapitola 1, verše 1-12.

1 - Vést příkladný život ve své rodině. Příklad dávaný svým dětem.
2 - Vést k pravému obrácení, tedy v pokání a ve víře přijetí Ježíše Krista jako záchrance a spasitele.
3 - Duchovní obdarování ochotných sloužit.
4 - Žít disciplinovaně a v sebekázni ve svém životě.

Příklad v Timoteovi.mp3(10,3 MB)
2. Timoteovi, 1. kapitola, verše 1-12