Církev bratrská Zlín  Články  Praotec víry II

Praotec víry II

Datum publikace: 30. dubna 2012

Abrahám - "praotec víry" - pokračování minisérie o Abrahamovi
Dnešní rozvažování nad tím, co měl Abrahám z toho, že vždy tak ochotně uposlechl Božího hlasu. Abraham se stal prvním mužem a pro své zásluhy si získal přátelství s Hospodinem, které se vztahovalo i na jeho potomky – a to nejen ve Starém zákoně.
(Genesis (1. Mojžíšova) 12. kapitola, 1. až 3. verš)

2012-04-29 (PS).mp3(11,9 MB)
(Obsahuje přílohy pro členy sboru, Přihlásit)