Církev bratrská Zlín  Články  Velikonoční přání

Velikonoční přání

Datum publikace: 17. dubna 2014

Drazí bratři a sestry v Kristu, ve sboru naší církve bratrské ve Zlíně,

pozdravuji vás všechny radostným jásotem od prázdného hrobu: Není zde, je vzkříšen! a spolu s vámi se těším z toho, že pro každého z našich blízkých i vzdálenějších trvá čas naděje na spasení. I my věříme, že další mladí, kteří chodí do Archy, zaslechnou volání a přijmou ten vzácný dar spásy a jejich život se rozjasní tak, jak to vidíme na Martinovi: to je ten kluk, který ve shromáždění ve Zlíně svědčil o svém znovuzrození a který nyní mezi kamarády šíří radostnou zvěst a svým nepřehlednutelně jiným způsobem života dává ostatním naději, že změna je opravdu možná.

S vděčností vzpomínáme na vaše milé přijetí vloni na podzim i vaši štědrost. Díky Pánu i vám, loňský rok dopadl finančně docela dobře.

dopis1.jpg dopis2.jpg
Pán myslel na vše: k Arše patří tato nádherná zahrada  1. benefiční divadelní představení Cesty srdce

Sotva jsme se v našem malém sdružení vzpamatovali z prosincového finiše a z naší první benefiční akce, která proběhla v půlce ledna, už jsme zase v horlivým přípravách červnové akce k příležitosti 10.výročí otevření Archy-nízkoprahového klubu pro mládež ve Vsetíně. Dá-li Pán, proběhne v podvečer 7. červa na terase Domu kultury a už teď vás zveme!

Od začátku roku nabízíme nově služby pro osoby trpící závislostmi, které se rozhodly abstinovat, též lidem s depresemi, neurózami, poruchami příjmu potravy a dalšími psychickými nemocemi. Jde o individuální i skupinovou terapii. Máme za to, že by pro někoho ze Zlína mohlo být i výhodou účastnit se takového programu mimo své bydliště a vy můžete na nás předat kontakt.

Ať vám všem Pán bohatě žehná a vaše radost v Něm ať je úplná.

Karla Daňová
Občanské sdružení NA CESTĚ
739 009 985
karla.danova@centrum.cz
www.centrumarcha.cz

PS:
V současné době též připravujeme CD s fotografiemi a sestřihem z benefiční akce Cesty srdce. Pokud byste o CD měli zájem, neváhejte a kontaktujte mě, zašlu.