Církev bratrská Zlín  Články  Přihořívá 2013

Přihořívá 2013

Datum publikace: 1. února 2013

Konference Přihořívá se koná letos na jaře v Kutné Hoře

 

Nikdy naše děti neměly tolik možností studovat... a přesto se na jejich budoucnost někdy díváme s úzkostí. Nikdy neexistovalo tolik dobrých léků... a přesto se tolik bojíme bolesti. Nikdy nebylo k dispozici tolik křesťanské literatury a tolik překladů Bible... a přesto se nám Bůh zdá někdy tak daleko. Nikdy neměly děti tolik hraček... a přesto je jejich problémem nuda. Nikdy v historii lidé neměli takový přístup k informacím... a přesto si tolik lidí neví s životem rady. Nikdy se lidé nemohli tak rychle přemisťovat... a přesto nestíháme. Nikdy v historii nebyla komunikace tak rychlá a snadná... a přesto k sobě nemáme blíž. Nikdy lidé neměli tolik možností zvolit si cíl... a přesto nenalézají smysl. Nikdy v dějinách nežila Evropa tak dlouho v míru... a přesto tisíce lidí neprožívá pokoj. Nikdy v historii jsme se neměli tak dobře... a přesto v posledních letech v našem národě tak moc chybí ... naděje.

Naději vkládáme do toho, co zatím úplně neznáme, ale co vyhlížíme. V tomto duchu nás bude provázet hlavní text konference: Volej ke mně a oznámím ti veliké a nedostupné věci, které neznáš... (Jeremiáš 33:3)

Chceme se společně dotknout a očekávat na Toho, kdo je zdrojem naděje

Odkaz na stránky konference