Církev bratrská Zlín  Články  Alianční týden modliteb

Alianční týden modliteb

Datum publikace: 29. prosince 2014

HOSPODIN DÁ VYRŮST SPRAVEDLNOSTI

Alianční týden modliteb na rok 2015 proběhne v týdnu od 4. do 11. ledna 2015. U nás ve Zlíně na základě domluvy zlínských církví budou shromáždění probíhat od pondělí 05.01. do soboty 10.01. vždy v 18.00 hod v místnosti KKC v klubu 204.  

Letošní název Aliančního týdne modliteb „Hospodin dá vyrůst spravedlnosti“ je převzat z textu proroka Izajáše 61:11. Samotné biblické texty a zamyšlení jsou zaměřeny na různé aspekty pochopení, jak Bůh sám je Bohem, který bere spravedlnost vážně a jak být obrazem Boha, který je kromě jiného i Bohem spravedlnosti.

           Budeme se proto také přimlouvat za náš justiční systém, policii, některé oblasti největší nespravedlnosti, která jistě volá k nebesům po nápravě. Představme si, jak by asi naše země i naše města vypadaly, kdyby většina lidí skrze poznání Krista, jako nejvyššího znamení a tajemství spravedlnosti, byla vnitřně nasměrována k dobru, právu a spravedlnosti. Kdyby se právo valilo jako voda a spravedlnost jako stále proudící potok. Žijeme ve společnosti, která je nedůvěřivá a cynická vůči svým institucím, což vede k ohromné pasivitě a ztrátě naděje i radosti. Církev se tomuto trendu musí stavět a do velké míry tak již činí.  Přeji vám požehnaný čas během společných modliteb s křesťany z různých církví.  Velikou moc má modlitba spravedlivého a věřím, že zvláště společné modlitby napříč církvemi mají před Bohem své zvláštní místo. Milost a Pokoj boží přeje               

Mgr. Jiří Unger - Tajemník ČEA

 

Texty s tématy jednotlivých dní a inspirací k modlitbám, který lze dobře použít i pro osobní stišení je v přiloženém souboru ke stažení.

atm 2015_obr.jpg
obr. 1