Koloským 9

Datum publikace: 23. června 2020

Žít pod panstvím Ježíše Krista vede k proměně života