Koloským 8

Datum publikace: 16. června 2020

Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to co je nahoře, kde Kristus sedí na pravici Boží.