Církev bratrská Zlín  Blog  Vtipy v Bibli

Kategorie

Vtipy v Bibli

Vtipy v Bibli

Zesměšněný ďábel (20)

Autor: Dalimil Staněk

Myšlenka: Všechno podstatné a dobré končí sjednoceno s Bohem a po pyšném ďáblu ani pes neštěkne. Pýcha je zesměšněna tichem.

Vtipy v Bibli

Boží "riddikulus" (18)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Žalm 59:9 a 1. Samuelova 19:11-17

Myšlenka: David si představuje, že se Bůh jeho nepřátelům směje. To mu dá sílu obstát v nebezpečné situaci.

Vtipy v Bibli

Boží blábolení (16)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Izaiáš 28:7-13 "To a to a tak a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla bla!"

Myšlenka: Pokud blábolíte na zemi, bude Bůh blábolit z nebe. 

Ilustrace: Dalimil Staněk

Vtipy v Bibli

Karikatury Boha (15)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: 1. Královská 18

Naše falešné představy boha jsou humornou karikaturou odhaleny a přestávají nám ubližovat.

Vtipy v Bibli

Nevhodný smích (14)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Kazatel 7:2-7, 3:4, Žalm 1:1

Obsah: Ne každý smích je zralý. Bible problematizuje humor, který slouží jako únik před pravdou. Humor, který je hloupí a povrchní a humor, který ubližuje druhým.

Vtipy v Bibli

Ježíš, humor a děti (9)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Matouš 18:2, 1. Korintským 13:11, Marek 10:15, Matouš 21:15, Lukáš 9:47

Evangelia nám na více místech ukazují Ježíše obklopeného dětmi. Dokonce v něčem dává děti za příklad dospělým, možná i ve schopnosti radovat se.

Vtipy v Bibli

Smát se sám sobě (8)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Matouš 23:24

Umíte se zasmát sami sobě, i když vám někdo mění vaši perspektivu a ukazuje vám, že děláte z komára velblouda?

Vtipy v Bibli

Ježíš a lechtivý humor (7)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Lukáš 14:15-24

Ježíš zabalancuje na hraně sexuálního humoru, aby nechal lidi přemýšlet o paradoxu lidské uspokojenosti a Boží frustrace.

Vtipy v Bibli

Komické přezdívky (5)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Jan 1:42, Matouš 16:18, Lukáš 22:32

Šimon dostává od blízkého přítele Ježíše přezdívku. Komicky poukazuje na jeho nedostatek, ale je zároveň zaslíbením do budoucnosti a tím, co z Petra nakonec udělá opravdu Rockyho.

Vtipy v Bibli

Hbité reakce (4)

Autor: Dalimil Staněk
Oddíl: Matouš 22:17-22
Ježíš dovedl hbitými reakcemi své posluchače vtipně vykolejit a přesměrovat k jinému přemýšlení.
Vtipy v Bibli

Černý humor (3)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Matouš 7:6b

Humor spojuje lidi. Při společném smíchu se opíráme o stejnou zkušenost. Ježíšův černý humor zve do společenství smíchu ty, kteří znají vlastní naivitu tváří tvář lidskému zlu. Humor dodává sílu říct příště ne a nastavit hranice na ochranu vlastního vzácného pokladu. Přece už nebudeme házet perly sviním ;)

Vtipy v Bibli

Vtipná podobenství (2)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Matouš 7:3

Ježíš používá humor, aby překonal lidské obrany a zanechal obrazy v duši člověka pro budoucí použití.