Filtrování blogu

Kategorie

Historie

Blog

16.07.2014Nad biblí

Třetí srdce

„Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?“ Jer 17:9, kralický překlad