Církev bratrská Zlín  Blog  Věčnost v bedně, víra v praxi

Kategorie

Věčnost v bedně, víra v praxi

Věčnost v bedně, víra v praxi

Neodhazujte smělou důvěru (20)

Autor: Dalimil Staněk 

Věčnost v bedně: Jsme limitováni v tom, co všechno můžeme zvládnout unést a podržet v rukách, v paměti, ve vědomí a vtělit do rituálů v životě. Vždy je něco, co musíme pustit a otruchlit. Vzdát se určité příležitosti.

Víra v praxi: Je to naše smělá důvěra v Kristovu milost, která nám pomůže nejen na konci hry na život, ale už teď tváří v tvář blížícímu se Kristu nám pomáhá rozhodnout co je podstatné a co ne. Proto: Neodhazujte smělou důvěru.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Přemýšlejte o trestu (18)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 10:29

Víra v praxi: Přijali výzvu, abychom přemýšleli nad tím, o co větší trest by si zasloužil člověk, který přijme a poté pohrdne nejkrásnějším příběhem v dějinách. Příběhem o Boží lásce zjevené pro něj v Kristu.

Věčnost v bedně: Každý den ať jsme, jakkoliv omezení malujeme svým životem umělecké dílo. Některý den se nám podaří namalovat krásně a vyváženě, jiné dny jsou roztřesené další plné kaněk. Evangelium pro každý den však zní, že to nejhorší, co se nám může stát není, že namalujeme nedokonalý život, ale že pohrdneme krásou dokonalého života, který namaloval Kristus.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Hleďte (13)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 7:4

Víra v praxi: Dnes jsme se nechali strhnout autorovým vášnivým vyprávěním o Ježíši a Melchísedechovi. Věčnost v bedně: Ať prožíváme jakákoliv omezení, limity a útlak, vždy je možné najít něco na co lze ukázat prstem, co si lze představit a nad čím žasnout.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Máme kotvu (12)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 6:19-20.

Myšlenka: Jsme jako loď hnaná proudem, větrem a vlnami. Posádka naší duše občas trpí občas ztrátou paměti. Zapomněli, že mají pevnou a bezpečnou kotvu, kterou mohou využít.

Výzva zní: hej duše, máme kotvu. Spouštíme ji do Božího neznámého neviditelného světa v naději, že se zachytí něčeho pevného, co nevidíme.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Napodobujte druhé (11)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 6:11-12

Myšlenka: Víra v praxi. Dnes jsme přijali výzvu imitovat ty kteří jsou zkušenější a zralejší než my a horlivě vtělují naději. Věčnost v bedně. Zjistili jsme, že navzdory svým omezenostem máme možnost se učit, růst a zrát tím, že se každý den naučíme něco nového. Vždyť žijeme v komunitě s těmi, které můžeme imitovat.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Pospěšme si odpočinout (7)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 4:11

Myšlenka: Víra v praxi. Dnes jsme četli a aplikovali šestou výzvu listu Židům. Zjistili jsme, že můžeme rychle vstoupit do odpočinutí, protože nezáleží na tom, kde se zrovna nacházíme. V jakékoliv bedně je dostatek prostoru proto, aby se náš Duch dotkl svatého času, příběhu a svaté představy a komunity a v ní z Boží milosti spočinul. Více výzev zde: https://lh3.googleusercontent.com/pw/...

Věčnost v bedně, víra v praxi

Pohleďte (3)

Autor: Dalimil Staněk 

Další výzvy: https://lh3.googleusercontent.com/m1-...

Myšlenka: Tady a teď jsme společně pohlédli na utrpení, pokušení, chaos, bolest a smrt, v tom jsme spatřili věrností vykupujícího člověka Ježíše, a tak jsme splnili druhou výzvu. Zjistili jsme, že přítomný omezený okamžik utrpení, bolesti i pokušení je i pro nás příležitostí projevit věrnost a zpřítomnit Krista. Stejně jako děti objevili svět Narnie v obyčejně neobyčejné skříni i my jsme v bědně omezení objevili věčnost.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Věnování pozornosti (2)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: List Židům 2:1

Myšlenka: V našich tělech, pohybech, dotekách, mysli a představivosti jsme splnili první výzvu listu židům. Věnujte pozornost Slávě a Božství Ježíše Krista. Věčnost v bedně. Zjistili jsme, že přítomný okamžik omezeného prostoru našeho těla a vnímání Biblí otevírá nekonečnou slávu Ježíše Krista. Stejně jako děti objevili svět Narnie v obyčejně neobyčejné skříni i my jsme v bědně objevili věčnost.

Další výzvy: https://lh3.googleusercontent.com/pw/...