Kategorie

Blog

Věčnost v bedně, víra v praxi

Neodmítejte toho, kdo mluví (29)

Autor: Dalimil Staněk

Oddí: Židům 12:25

Myšlenka: Dnes jsme byli vyzváni, abychom neodmítali hlas Ježíše, který zaznívá v naší mysli. Poznám ho, protože zaznívá v souladu s Božím slovem a je z něj cítit charakter a láska Ježíše. A občas se mi jeví jako hlas cizí, vzdálený, paradoxní, proti mému chtění jdoucí a jsem v pokušení ho odmítnout. Ať se nacházím kdekoliv, vždy se mohu ponořit do svého nitra a vést dialog sám před sebou i před Bohem. Mohu poznávat Ježíše ze stránek Bible a nechat jej promlouvat s mocí, která je mu vlastní.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Usilujte o pokoj a posvěcení (27)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 12:14

Víra v praxi: Dnes jsme přijali výzvu k tomu, abychom svou vůlí usilovali o pokoj a posvěcení, protože nás to změní v lidi, kteří budou tak profesionálně deformováni, že uvidí Boha. Věčnost v bedně: usilovat o pokoj a svatost mohu kdykoliv. Nejsem limitován věkem, zralostí, inteligencí ani minulými hříchy. Vždy se mohu zeptat, co teď mohu udělat, aby to vedlo k pokoji a ke svatosti. Jsme svobodní usilovat o pokoj a svatost navzdory jakýmkoliv omezením. Přeji úspěšný lov.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Snášejte výchovu (25)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 12:7

Myšlenka: Když snáším Boží výchovu, tak vtělují víru, že to se mnou Bůh myslí dobře a že se mu mohu podřídit. Předpokladem abych mohl zbožně snášet Boží výchovu je to, že dovedu rozlišit mezi výchovou Boží a výchovou svých rodičů.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Odložme zátěž a hřích (21)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 12:1

Myšlenka: Víra v praxi: Společně jsme zkoušeli optimalizovat náš život, tak že odložíme zátěž a hřích, které brání vytrvalé víře. Věčnost v bedně: Zjistili jsme, že ať jsme jakkoliv omezení, můžeme se učit odkládat své naivní představy o sobě, Bohu a druhých a otevřít se svobodě, kterou přináší Boží pravda.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Neodhazujte smělou důvěru (20)

Autor: Dalimil Staněk 

Věčnost v bedně: Jsme limitováni v tom, co všechno můžeme zvládnout unést a podržet v rukách, v paměti, ve vědomí a vtělit do rituálů v životě. Vždy je něco, co musíme pustit a otruchlit. Vzdát se určité příležitosti.

Víra v praxi: Je to naše smělá důvěra v Kristovu milost, která nám pomůže nejen na konci hry na život, ale už teď tváří v tvář blížícímu se Kristu nám pomáhá rozhodnout co je podstatné a co ne. Proto: Neodhazujte smělou důvěru.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Přemýšlejte o trestu (18)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 10:29

Víra v praxi: Přijali výzvu, abychom přemýšleli nad tím, o co větší trest by si zasloužil člověk, který přijme a poté pohrdne nejkrásnějším příběhem v dějinách. Příběhem o Boží lásce zjevené pro něj v Kristu.

Věčnost v bedně: Každý den ať jsme, jakkoliv omezení malujeme svým životem umělecké dílo. Některý den se nám podaří namalovat krásně a vyváženě, jiné dny jsou roztřesené další plné kaněk. Evangelium pro každý den však zní, že to nejhorší, co se nám může stát není, že namalujeme nedokonalý život, ale že pohrdneme krásou dokonalého života, který namaloval Kristus.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Hleďte (13)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 7:4

Víra v praxi: Dnes jsme se nechali strhnout autorovým vášnivým vyprávěním o Ježíši a Melchísedechovi. Věčnost v bedně: Ať prožíváme jakákoliv omezení, limity a útlak, vždy je možné najít něco na co lze ukázat prstem, co si lze představit a nad čím žasnout.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Máme kotvu (12)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 6:19-20.

Myšlenka: Jsme jako loď hnaná proudem, větrem a vlnami. Posádka naší duše občas trpí občas ztrátou paměti. Zapomněli, že mají pevnou a bezpečnou kotvu, kterou mohou využít.

Výzva zní: hej duše, máme kotvu. Spouštíme ji do Božího neznámého neviditelného světa v naději, že se zachytí něčeho pevného, co nevidíme.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Napodobujte druhé (11)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 6:11-12

Myšlenka: Víra v praxi. Dnes jsme přijali výzvu imitovat ty kteří jsou zkušenější a zralejší než my a horlivě vtělují naději. Věčnost v bedně. Zjistili jsme, že navzdory svým omezenostem máme možnost se učit, růst a zrát tím, že se každý den naučíme něco nového. Vždyť žijeme v komunitě s těmi, které můžeme imitovat.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Pospěšme si odpočinout (7)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 4:11

Myšlenka: Víra v praxi. Dnes jsme četli a aplikovali šestou výzvu listu Židům. Zjistili jsme, že můžeme rychle vstoupit do odpočinutí, protože nezáleží na tom, kde se zrovna nacházíme. V jakékoliv bedně je dostatek prostoru proto, aby se náš Duch dotkl svatého času, příběhu a svaté představy a komunity a v ní z Boží milosti spočinul. Více výzev zde: https://lh3.googleusercontent.com/pw/...