Kategorie

Blog

Věčnost v bedně, víra v praxi

Hleďte (13)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 7:4

Víra v praxi: Dnes jsme se nechali strhnout autorovým vášnivým vyprávěním o Ježíši a Melchísedechovi. Věčnost v bedně: Ať prožíváme jakákoliv omezení, limity a útlak, vždy je možné najít něco na co lze ukázat prstem, co si lze představit a nad čím žasnout.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Máme kotvu (12)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 6:19-20.

Myšlenka: Jsme jako loď hnaná proudem, větrem a vlnami. Posádka naší duše občas trpí občas ztrátou paměti. Zapomněli, že mají pevnou a bezpečnou kotvu, kterou mohou využít.

Výzva zní: hej duše, máme kotvu. Spouštíme ji do Božího neznámého neviditelného světa v naději, že se zachytí něčeho pevného, co nevidíme.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Napodobujte druhé (11)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 6:11-12

Myšlenka: Víra v praxi. Dnes jsme přijali výzvu imitovat ty kteří jsou zkušenější a zralejší než my a horlivě vtělují naději. Věčnost v bedně. Zjistili jsme, že navzdory svým omezenostem máme možnost se učit, růst a zrát tím, že se každý den naučíme něco nového. Vždyť žijeme v komunitě s těmi, které můžeme imitovat.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Pospěšme si odpočinout (7)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Židům 4:11

Myšlenka: Víra v praxi. Dnes jsme četli a aplikovali šestou výzvu listu Židům. Zjistili jsme, že můžeme rychle vstoupit do odpočinutí, protože nezáleží na tom, kde se zrovna nacházíme. V jakékoliv bedně je dostatek prostoru proto, aby se náš Duch dotkl svatého času, příběhu a svaté představy a komunity a v ní z Boží milosti spočinul. Více výzev zde: https://lh3.googleusercontent.com/pw/...

Věčnost v bedně, víra v praxi

Pohleďte (3)

Autor: Dalimil Staněk 

Další výzvy: https://lh3.googleusercontent.com/m1-...

Myšlenka: Tady a teď jsme společně pohlédli na utrpení, pokušení, chaos, bolest a smrt, v tom jsme spatřili věrností vykupujícího člověka Ježíše, a tak jsme splnili druhou výzvu. Zjistili jsme, že přítomný omezený okamžik utrpení, bolesti i pokušení je i pro nás příležitostí projevit věrnost a zpřítomnit Krista. Stejně jako děti objevili svět Narnie v obyčejně neobyčejné skříni i my jsme v bědně omezení objevili věčnost.

Věčnost v bedně, víra v praxi

Věnování pozornosti (2)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: List Židům 2:1

Myšlenka: V našich tělech, pohybech, dotekách, mysli a představivosti jsme splnili první výzvu listu židům. Věnujte pozornost Slávě a Božství Ježíše Krista. Věčnost v bedně. Zjistili jsme, že přítomný okamžik omezeného prostoru našeho těla a vnímání Biblí otevírá nekonečnou slávu Ježíše Krista. Stejně jako děti objevili svět Narnie v obyčejně neobyčejné skříni i my jsme v bědně objevili věčnost.

Další výzvy: https://lh3.googleusercontent.com/pw/...

Vtipy v Bibli

Zesměšněný ďábel (20)

Autor: Dalimil Staněk

Myšlenka: Všechno podstatné a dobré končí sjednoceno s Bohem a po pyšném ďáblu ani pes neštěkne. Pýcha je zesměšněna tichem.

Vtipy v Bibli

Boží "riddikulus" (18)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Žalm 59:9 a 1. Samuelova 19:11-17

Myšlenka: David si představuje, že se Bůh jeho nepřátelům směje. To mu dá sílu obstát v nebezpečné situaci.

Vtipy v Bibli

Boží blábolení (16)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Izaiáš 28:7-13 "To a to a tak a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla bla!"

Myšlenka: Pokud blábolíte na zemi, bude Bůh blábolit z nebe. 

Ilustrace: Dalimil Staněk

Vtipy v Bibli

Karikatury Boha (15)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: 1. Královská 18

Naše falešné představy boha jsou humornou karikaturou odhaleny a přestávají nám ubližovat.

Vtipy v Bibli

Nevhodný smích (14)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Kazatel 7:2-7, 3:4, Žalm 1:1

Obsah: Ne každý smích je zralý. Bible problematizuje humor, který slouží jako únik před pravdou. Humor, který je hloupí a povrchní a humor, který ubližuje druhým.