Kategorie

Blog

Vtipy v Bibli

Komické přezdívky (5)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Jan 1:42, Matouš 16:18, Lukáš 22:32

Šimon dostává od blízkého přítele Ježíše přezdívku. Komicky poukazuje na jeho nedostatek, ale je zároveň zaslíbením do budoucnosti a tím, co z Petra nakonec udělá opravdu Rockyho.

Vtipy v Bibli

Hbité reakce (4)

Autor: Dalimil Staněk
Oddíl: Matouš 22:17-22
Ježíš dovedl hbitými reakcemi své posluchače vtipně vykolejit a přesměrovat k jinému přemýšlení.
Vtipy v Bibli

Černý humor (3)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Matouš 7:6b

Humor spojuje lidi. Při společném smíchu se opíráme o stejnou zkušenost. Ježíšův černý humor zve do společenství smíchu ty, kteří znají vlastní naivitu tváří tvář lidskému zlu. Humor dodává sílu říct příště ne a nastavit hranice na ochranu vlastního vzácného pokladu. Přece už nebudeme házet perly sviním ;)

Vtipy v Bibli

Vtipná podobenství (2)

Autor: Dalimil Staněk

Oddíl: Matouš 7:3

Ježíš používá humor, aby překonal lidské obrany a zanechal obrazy v duši člověka pro budoucí použití.

Jonáš

Jonáš: Happy End (50)

Jonáš je hrdinou víry, který namaluje karikaturu sebe sama a sdílí ji s námi jako svědectví o Bohu, který mění karikaturu člověka v ve zralého člověka.

Jonáš

Jonáš: Odhalení (47)

Jonáš 4:11 A mně by nemělo být líto toho velkého města Ninive, ve kterém je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nerozeznají pravici od levice, a ještě množství zvířat?

Bůh odhaluje své vlastní nitro a lítost, kterou má nad ubohým městem.

Jonáš

Jonáš: Shrnutí (46)

Jonáš 4:10 Hospodin řekl: Tobě je líto ricinovníku, se kterým ses nenamáhal ani jsi mu nedal vzrůst; přes noc vzešel, přes noc zašel.
Bůh dává člověku zpětnou vazbu, shrnuje to co prožívá a pomůže mu porozumět, že za hněvem se může skrývat lítost.
Jonáš

Jonáš: Dialog (45)

Jonáš 4:9 Nato se Bůh Jonáše zeptal: Je to dobře, že ses tak rozzlobil kvůli ricinovníku? Ten odpověděl: Je to dobře, že jsem se rozzlobil až na smrt!.
Člověk a Bůh poprvé vstupují do dialogu. Člověk zůstává zacyklen v tématu hněvu a touhy zemřít. Ale už není sám.
Jonáš

Jonáš: V kruzích (44)

Jonáš 4:8 Přál si zemřít a řekl: Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil.

Člověk je zacyklen. Ve svých myšlenkách jezdí po vyježděných dálnicích a ve svém chování tančí stejné tance.

Jonáš

Jonáš: Tragédie (43)

Jonáš 4:7-8 Když vyšla druhého dne jitřenka, Bůh připravil červa, který napadl ricinovník, takže uschl. I stalo se, že když vyšlo slunce, připravil Bůh horký východní vítr a slunce bilo na Jonášovu hlavu, takže omdléval.
Bůh mluví skrze krutou přírodu, ztrátu a tragédii, jen zatím nevíme, co nám říká.
 
Jonáš

Jonáš: Radost (42)

Jonáš 4:6 Hospodin Bůh připravil ricinovník, který vyrostl nad Jonášem, aby byl stínem pro jeho hlavu a vysvobodil ho z jeho trápení. Jonáš se z ricinovníku převelice radoval.
Bůh obchází obrany člověka a zachraňuje ho od něj samotného.
Jonáš

Jonáš: Boží otázka (40)

Jonáš 4:4 Hospodin se zeptal: Je to dobře, že ses tak rozzlobil?

Bůh se člověka ptá na jeho aktuální téma a nechá jeho samotného hodnotit svůj život.

Jonáš

Jonáš: Chci nebýt (39)

Jonáš 4:3 Nyní, Hospodine, vezmi ode mě prosím můj život. Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil.

Člověk váží na vahách mezi životem a smrtí a občas miska smrti převáží. Jakou váhu má pak život?

Jonáš

Jonáš: Exkluze (38)

Jonáš 4:2 Modlil jsem se k Hospodinu: Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi? Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství, a slitováváš se nad zlem.

Hřích exkluze je hříchem "svatých a zbožných" kteří se odmítají podělit o milost, kterou sami přijali.

Jonáš

Jonáš: Jehla a nit (37)

Jonáš 4:2 Modlil jsem se k Hospodinu: Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi? Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství, a slitováváš se nad zlem.

Ve svém tady a teď člověk díky emocionální propojenosti prožívá své tehdy a tam.