Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... kup nás za chléb ...

... kup nás za chléb ...

25. KVĚTNA

1. MOJŽÍŠOVA 47,13-20

Zoufalství hladu je něco strašného! Bible vypráví o tom, jak matky jedly vlastní děti. Egypt býval sice zemí hojnosti, ale i tam poznali, co je hlad. Nejdřív dávali za chléb vše, co mohli postrádat. Pak i to nepostradatelné. A nakonec prodávali sebe. Vlastní svobodu. Vlastní budoucnost. Nedivme se! I v době hojnosti prodávají lidé za lepší chléb svoji budoucnost! Ezau prodal za jeden oběd své prvorozenství. Jidáš prodal svoji budoucnost za třicet stříbrných. Špatně obchoduje každý, kdo za peníze prodává to, co se za peníze koupit nedá. Třeba jen zdraví. Když člověk upíše svůj čas a schopnosti hmotnému prospěchu, prodává vlastní život do otroctví. Při stavbě nebetyčné pyramidy blahobytu není naděje na splnění plánu. Pán Ježíš řekl: „Život více je nežli pokrm.“ Chléb má sloužit životu, ne život chlebu. Po trase žaludek - postavení - pohodlí se k nebi nedojede. (F 3,18-19)

Přejít na jiný den: