Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... nepohrdej kázní Páně ...

... nepohrdej kázní Páně ...

19. ŘÍJNA

ŽIDŮM 12,5-11

Boží děti mají podobná pokušení jako všecky děti. Když rodiče vedou své děti k pořádku a čistotě, když dohlížejí na splnění úkolů a nedovolí jim jen tak se potulovat, děti to často pociťují jako omezení svobody, jako ochuzení o hry a zábavu. A povinnosti jim připadají jako přežitek otrokářského řádu. Ale běda dětem, které v dětství nikdo nekázní. Často taková dětská „svoboda" vede za bránu nápravného zařízení. Boží děti mají toho nejlepšího Otce. Ale svatého Otce! On své děti vychovává pro nebeský domov. Chce, aby se dobrovolně poddávaly „milé křesťanské kázni“. Dostaly křesťanský sbor, duchovní domov, kde má vládnout čistota, pořádek, vážnost ke svěřeným úkolům. A z otcovské lásky jim omezuje životní prostor, aby v něm nezbloudily. 466/418/351

Přejít na jiný den:

Komentáře

Neobsahuje žádné komentáře. Pro zobrazení nebo přidání komentářů je nutné se