Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... napomínal Pavel ...

... napomínal Pavel ...

19. SRPNA

SKUTKOVÉ 27,1-12

Konečně má Pavel nucený pobyt v Cesarei za sebou. Do Říma se sice plaví v poutech, ale přesto je to cesta misijní. Už ta návštěva přátel v Sidonu měla jistě i misijní náplň a pro Pavla byla nemalým povzbuzením. Dá se však mezi surovými vojáky a hrubými námořníky misijně pracovat? Pavel nikomu nevnucoval svoji víru. Pouze věc-ně a rozvážně radil a varoval, třebaže ho nikdo nebral vážně ani setník, který si ho ob-líbil. To vůbec nezlehčuje fakt, že Pavlovo varování před hazardem se zbožím i životy bylo jasným vyznáním křesťanovy vážnosti k životu. Tomu, který tolik riskoval při zvěs-tování evangelia a tak často byl v nebezpečenství na cestách, záleželo na životech a majetku pohanských vojáků, námořníků a obchodníků! Takový byl Pavel a takoví jsou opravdoví křesťané. Nebudou riskovat, není-li to nezbytné. I úcta k životu jako Božímu daru patří k legitimaci křesťanu.

Přejít na jiný den:

Komentáře

Neobsahuje žádné komentáře. Pro zobrazení nebo přidání komentářů je nutné se