Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... stalo se spiknutí veliké –

... stalo se spiknutí veliké –

17. LEDNA

2. SAMUELOVA 15,7-12

Kde se rozsívá pšenice, tam se dá čekat i „stý“ užitek. Co se ale dá čekat tam, kde se rozsívá plevel? Když vzrostlo to, co rozsíval Absolon, bylo z toho spiknutí veliké. Tak veliké, že ani ti upřímní z Jeruzaléma nepoznali, že jde o útok na trůn! Ano, syn se chce zmocnit trůnu. Uvědomil si, že když zabije krále, že zabije otce? Že trůnu se může zmocnit jen přes ztrátu otcovského srdce? Nemyslel-li na to Absolon, měl bych na to myslet já. Sesadit Boha z trůnu, jít cestou svévole, Boží řády a zákony odhodit stranou, to není těžké. Ale těžké, ba nemožné bude, až budu muset žít bez lásky, sám. I trůn se stává peklem, když nemá člověk Otce. Ti křesťané, kteří šli cestou svévole, ztratili víru i lásku. Boha z trůnu neshodili. Ale vypadli z náruče, která jediná přenáší i přes vzdutou řeku smrti. Od takového spiknutí co nejdál!

Přejít na jiný den: