Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... od tváři Hospodinovy ...

... od tváři Hospodinovy ...

26. ČERVNA

JONÁŠ 1,1-10

Červenec a srpen, dny prázdnin a dovolených. Dny, na které se těší děti i dospělí. Dny plné cestování, táboření, turistiky, či slunění na pláží. Dny, ve kterých se mnozí snaží odreagovat od pracovních starostí, nesnází a problémů. I prorok Jonáš se chtěl „odreagovat“ od tíživého prorockého poslání. Bez váhání kupuje jízdenku do nejzápadnější fénické kolonie, až na „konec světa“. Ještě že Bůh svého uprchlíka dostihl. My buďme ostražití, aby naše dovolená, naše prázdninové volno nepřipomínalo útěk od tváři Hospodinovy. Útěk od křesťanského poslání. Zbude nám místo v cestovním vaku pro bibli a zpěvník? Zbude nám čas na ztišení? Zbude nám svěžest k modlitbám a pohotovost ke svědectví? Budeme prožívat oddech uprostřed přírodních krás jako věrní a misijní křesťané, nebo jako dezertéři?

Přejít na jiný den:

Komentáře

Neobsahuje žádné komentáře. Pro zobrazení nebo přidání komentářů je nutné se