Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... k hoře Sionu, kteráž se nepohybuje ...

... k hoře Sionu, kteráž se nepohybuje ...

18. LISTOPADU

ŽALM 125,1-5

Hory kolem Jeruzaléma převyšují horu Sion. Přesto však nezabránily, aby to, co lidské ruce na Sionu postavily, ničivé ruce zase nezbořily! Šalomounův chrám byl vystřídán Zorobábelovým a ten zase chrámem Herodovým. Dnes na témž místě stojí Omarova mešita. Jen základ se nepohybuje a zůstává na věky. Žalmista vyznává, že jenom doufání v Hospodina dává věčnou stabilitu v „zemětřeseních“ života. I Nový zákon zná horu, která se nepohybuje. Základ, který „na věky zůstává“, „Ježíš Kristus, včera i dnes, tentýž jest i na věky“ (Žd 12,8). Člověk je bez Boha jako roztřesený ptáček, který vypadl z hnízda. Bůh tyto ztracené ptáčky sbírá a vkládá do „hnízda“ pokoje. Kdo si zvolí Ježíše Krista jako základ života, dostává obecenství věřících jako svůj „los“, svoji parcelu života. A poznává, jak Boží pokoj převyšuje všeliký rozum a hájí srdcí i smyslů našich v Kristu Ježíši.

Přejít na jiný den: