Církev bratrská Zlín  denní úvahy  ... hoden jest ...

... hoden jest ...

21. BŘEZNA

ZJEVENÍ 5,11-14

Když nesčíslný nebeský zástup vyznává „hoden jest“, je to něco jiného než lidská pochvala „jsi hodný“. Hodných lidí je na světě dost. A ještě víc těch, kdo si to o sobě myslí. Ale nikdo z nich není v nebi ničeho hoden! Jenom jeden je hoden. Ten, který se z lásky k člověku stal člověkem. Ten, který se dal z lásky k člověku zabít. Ten, který vzal tvůj i můj hřích, ten je hoden vzít před Božím trůnem i „moc, bohatství, moudrost, sílu, čest, slávu o požehnání“. Za sedm zrušených pečetí sedm vyznamenání! To je svědectví nesčíslného zástupu andělů. To je svědectví všeho stvoření. A jak zní lidské svědectví? Nepokoušíme se něco z toho, čeho je hoden jen Pán Ježíš, odcizit pro sebe? Potěšení z toho, že jsem hodným člověkem, není ozvěnou nebeských chval. Je omylem, který vzdaluje člověka od Krista, a tím od nebe.

Přejít na jiný den: