Církev bratrská Zlín  Kázání  Nedělní shromáždění

Nedělní shromáždění

lidé .png
11. března 2018 Michal Lisý

Nedělejme nic bez Boha, otevřeme oči, dívejme se očima Pána Ježíše.
(Matoušovo evangelium, 9. kapitola, 35. až 38. verš)

Náruč.png
25. února 2018 kazatel Pavel Škrobák

Bůh v Kristu je ten který mne zkoumá, nechce aby kterékoliv jeho dítě zahynulo v samotě, ale chce, abychom všichni měli život v jeho náruči.
(Žalm 139)

světlo.png
18. února 2018 Zeljko Popovic

(Filipským 4, 10. až 14. verš)

úsměv.png
11. února 2018 David Uhřík

Žijme ve spokojenosti, žijme život v Kristu Ježíši.
(Filipským 4, 10. až 14. verš)

zápas o víru 2.png
4. února 2018 kazatel Pavel Škrobák

Toužíme být šťastní. Šťastný bude ale nakonec ten, kdo nehledá štěstí ale Boha.
(Žalm 73, 1. až 28. verš)

zápas o víru 1.png
28. ledna 2018 kazatel Pavel Škrobák

Na jedné straně víme, že Bůh je k nám nekonečně dobrý ale zároveň na druhé straně sami na sobě zakoušíme, že život přináší obrovské komplikace, a Boží dobrota se projevuje jinak, než si sami představujeme.
(Žalm 73, 1. až 17. verš)

bděme.png
21. ledna 2018 Josef Robek

Cílem našeho snažení během života je, abychom svítili, abychom vešli do Božího království.
(Matoušovo evangelium, 25. kapitola, 1. až 13. verš)

Odpuštění.png
14. ledna 2018 Radek Vilímek

Všichni jsme správci Boží milosti. Šiřme ji dál a také odpouštějme. Odpuštění je mocná síla za kterou nás Bůh jistě pochválí.
(Lukášovo evangelium 16. kapitola, 1.-9. verš)

sbor.png
7. ledna 2018 kazatel Pavel Škrobák

Snášejme se navzájem v lásce, aby náš sbor byl organismem živým, jednotným a čistým.
(Efezským, 4. kapitola, 1. až 3. verš)

očistný oheň.png
24. prosince 2017 kazatel Pavel Škrobák

Těšme se a vyhlížejme Boží království. I ten největší hřích je možno obmýt Kristovou krví. Bůh se smilovává nad těmi, kteří o to stojí. Stojíme o to i my?
(Izajáš, 64. kapitola, 1. až 11. verš)

hledej Boha-.png
10. prosince 2017 Martin Kop

Pán Ježíš nechce nechat člověka bez odpovědi na to, co nejvíc potřebuje - touhu po Bohu samotném.
(Markovo evangelium, 2. kapitola, 1.-12. verš)

přemýšlej.png
26. listopadu 2017 Josef Robek

Jdeme-li po cestě za Pánem Ježíšem, je už pak jenom na nás, abychom se na ní udrželi a proto přemýšlejme.
(Genesis 1. kapitola,1. verš + 2. kapitola, 4. až 7. verš a Matoušovo evangelium 5. kapitola, 29. až 30. verš)

radost.png
19. listopadu 2017 kazatel Pavel Škrobák

Sami si nevystačíme, potřebujeme i společenství, náš duchovní domov.
(Janovo evangelium, 2. kapitola, 1. až 11. verš)

lidé .png
12. listopadu 2017 Michal Lisý

Pochopit Kristovu lásku můžeme jen ve společenství křesťanů, ne o samotě.
(List Efezským 3. kapitola)

koruna.png
5. listopadu 2017 Martin Kop

Znám Boha jako toho kdo má moc, kdo mne posiluje a uzdravuje?
(Markovo evangelium, 1. kapitola, 14.-32. verš)

Radost II.png
29. října 2017 kazatel Pavel Škrobák

Pán Ježíš je ten, kdo je opravdu připraven nám pomoci.
(Janovo evangelium, 2. kapitola, 1. až 11. verš)

Radost I.png
22. října 2017 kazatel Pavel Škrobák

Jedině Pán Ježíš nám může dát takovou radost, jakou jsme doposud nezažili.
(Janovo evangelium, 2. kapitola, 1. až 11. verš)

přemýšlej.png
15. října 2017 Josef Robek

Naslouchejme a přemýšlejme co je Boží hlas protože naše představa nás do Božího království nepřivede.
Slaďme své představy s Pánem Ježíšem.
(Matoušovo evangelium, 16. kapitola, 15. až 23. verš)

suché-kosti.png
8. října 2017 Radek Vilímek

Základem našeho života je žít pod Boží rukou.
(Ezechiel 37. kapitola, 1.-14. verš)

ustaranost.png
1. října 2017 kazatel Pavel Škrobák

Dejme pryč ustaranost, hledejme nejprve Boží království a spravedlnost a vše ostatní nám bude přidáno.
(Lukášovo evangelium, 12. kapitola, 22. až 34. verš)