Církev bratrská Zlín  Kázání  Nedělní shromáždění

Nedělní shromáždění

jsme-slepí.png
13. ledna 2019 Petr Mašláň

Nadáváme na nespravedlnosti života a přitom jsme hluší a slepí k zázrakům, které přehlížíme.
(Markovo evangelium, 8. kapitola, 10. - 26. verš)

VP.png
6. ledna 2019 kazatel Pavel Škrobák

(Jozue, 24. kapitola, 1. - 28. verš)

Naděje.png
30. prosince 2018 Martin Kop

Když mne budete hledat, pak já vás uslyším, dám se vám nalézt a zachráním vás.
Mám pro vás budoucnost.
(Jeremiáš, 29. kapitola, 1. - 14. verš)

betlem-00.png
23. prosince 2018 Josef Robek

Vánoce, svátek lásky. Dívejme se na Vánoce jako na oslavu narozenin Ježíše Krista.
(Janovo evangelium, 3. kapitola, 16. až 21. verš)

nechme se.png
9. prosince 2018 David Catto

(Lukášovo evangelium, 1. kapitola, verše 5.-25.)

Naděje.png
25. listopadu 2018 Dalimil Staněk

Bůh je nám stále věrný, máme v něm naději.
(Žalm 42)

meč.png
18. listopadu 2018 kazatel Pavel Škrobák

Objevme znovu cestu k životu. Bojujme proti svému přirozenému sobectví, sobectví v manželství a životu na úkor druhého partnera. Žijme z ideálů svobody, dávání a oběti.
(Jozue, 23. kapitola, 12. - 16. verš)

DSC_0580.jpg
11. listopadu 2018 Michal Lisý

Jaký je význam Kristovy oběti pro nás? Jaký je lékařský důsledek ukřižování? Na základě Ef 4:31 - 5:2, Iz 53 a svých lékařských znalostí odpovídá Michal v dnešním výkladu Božího slova.

láska-TEXT.png
4. listopadu 2018 Josef Robek

V manželství musí být láska, jak mezi manželi tak i k Pánu Bohu.
(Efezským, 5. kapitola, 21. až 33. verš)

BŮH-je.png
28. října 2018 Martin Kop

Kým je pro nás Bůh a jak přistupovat k Bohu?
S každým člověkem se Bůh setkává jiným způsobem tam, kde to potřebuje. Ale vždy to vede k záchraně a proměně člověka.
(Markovo evangelium, 7. kapitola, 24. - 30. verš)

Boží-láska.png
21. října 2018 Radek Vilímek

Miluješ vždy Boha? Chybí ti, když s ním nejsi? Bolí tě, když mu ublížíš? Nasloucháš mu? Chceš vědět, co ti chce říct? Toužíš po Bohu?
(Markovo evangelium 12. kapitola, 28.-34. verš)

jídlo.png
14. října 2018 Josef Robek

Bez Božího slova nemůžeme žít. Hledejme radost s Božího slova.
(Matoušovo evangelium, 4. kapitola, 1. až 4. verš)

meč.png
7. října 2018 kazatel Pavel Škrobák

O našem vítězství nerozhoduje naše síla a schopnosti ale láska a poslušnost k Bohu.
(Jozue, 23. kapitola, 1. - 11. verš)

máme v srdci lásku.png
30. září 2018 Radim Šimek

(Zjevení Janovo, 2. kapitola, verše 1. - 7.)

Lidé.png
23. září 2018 Josef Robek

Každé ráno můžeme jít za Ježíšem Kristem.  Dělejme to.
(1. list Korintským, 4. kapitola, 15. a 16. verš)

očista.png
16. září 2018 Martin Kop

Ne to co vchází do člověka ho znečišťuje ale to co z něj vychází. Stanovme si správné priority v dodržování čistoty, vždyť na prvním místě musíme mít čistotu srdce.
(Markovo evangelium, 7. kapitola, 1. - 23. verš)

naděje.png
9. září 2018 Michal Lisý

Nedostatek opravdového pokání bude tvým pádem. Tvůj život musí být život pokání, když ti Boží slovo zjeví tvůj hřích, tvojí reakcí musí být pokání.
(Ozeáš, 5. kapitola a 6.kapitola, 1.-7. verš a 11. kapitola, 8.-10. verš)

oběť2.png
2. září 2018 Radek Vilímek

Dnes již nemáme přinášet zvířecí oběti, ale přinášíme v oběť sami sebe, jako oběť živou. Jedině živá oběť se může rozhodnout a tak být dobrovolná.
(List Římanům 12. kapitola, 1.-2. verš)

DSC_0638.JPG
28. srpna 2018 Radim Šimek

Ef 5:16 - Pět pravidel moudrého života.

DSC_0213a web.jpg
19. srpna 2018 Josef Robek

Jak se nemodlit, ale jak hlavně v modlitbách vytrvat podle Ž 28:5 - 10, 22.