Církev bratrská Zlín  Kázání  Nedělní shromáždění

Nedělní shromáždění

Lidé.png
19. května 2019 Martin Kop

Když poznáme Boha, je pak logické Bohu sloužit. Čím? Přemýšlejme, jakou oběť Bohu přinášíme.
(List Římanům, 12. kapitola, 1. - 8. verš)

sůl COLOR.png
12. května 2019 Petr Mašláň

(Matoušovo evangelium, 5. kapitola, 13. verš)

milost utrpeni ....png
5. května 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení III.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 14. verš)

kríž-origami2.png
28. dubna 2019 David Catto

(Markovo evangelium, 2. kapitola, verše 13.-22.)

křest_Ježíše_Krista.png
21. dubna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Cesta Kristova utrpení je podobná naší cestě a naše zápasy a těžkosti jsou cestou k záchraně.
(1. list Petrův, 3. kapitola, 15. - 22. verš)

strach 2.png
14. dubna 2019 Radek Vilímek

Vnitřní rozpor člověka nastává v momentě, kdy si uvědomujeme svůj hřích a chceme jít k Bohu, ale bojíme se k němu pro hříšnost přiblížit. Ale Bůh nás uklidňuje slovy: "Nebojte se, já za vámi stojím, i když jste nedokonalí".
(Lukášovo evangelium 5. kapitola, 1. - 11. verš)

co je podstatné.png
7. dubna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Zůstaňme v procesu proměny skrze slovo a skrze Ducha svatého, skrze pokání a víru v evangelium.
(Skutky apoštolů, 2. kapitola, 32. - 47. verš)

PAST.png
24. března 2019 Martin Kop

Je naší pastí to, že se ve svém životě spoléháme na něco jiného než na Pána Ježíše.
(Markovo evangelium, 10. kapitola, 17.-31. verš a 12. kapitola, 28.-34. verš)

křest_Ježíše_Krista.png
17. března 2019 kazatel Pavel Škrobák

Vítězství Ježíše Krista je i naše vítězství, radujme se a těšme se z toho.
(Markovo evangelium, 1. kapitola, 1. - 13. verš)

strach 2.png
10. března 2019 Michal Lisý

Nezdráhejme se přiznat si svoji hříšnost, nebojme se.
(Matoušovo evangelium, 12. kapitola, 9. - 21. verš)

milost utrpeni ...png
3. března 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení II.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 8. verš)

milost utrpeni ..png
24. února 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení I.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 8. verš)

víra-nadeje-laska.png
17. února 2019 Josef Robek

Tři největší křesťanské hodnoty; LÁSKA, VÍRA, NADĚJE.
(1. list Korintským, 13. kapitola, 12. až 13. verš)

vidět.png
10. února 2019 Martin Kop

Začínám svůj den modlitbou, toužím po setkání s Bohem, je mi vlastní že mne má Bůh rád?
(Exodus, 24. kapitola, 1.-18. verš a Markovo evangelium 9. kapitola, 2.-8. verš)

Job.png
3. února 2019 kazatel Pavel Škrobák

Nezahořkněme na Boha v těžkých dobách zkoušek.
(kniha Job 1. kapitola, 6.-22. verš a 2. kapitola, 1.-10. verš)

Maska-Přetvářka-.png
27. ledna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Nenecháme-li se vést Duchem svatým, nedojdeme do Božího království.
(List Galatským, 5. kapitola, 13. - 26. verš)

hřivny-.png
20. ledna 2019 Radek Vilímek

Investujme nám svěřený čas smysluplně. Nepromarněme svůj čas.
(Martoušovo evangelium 25. kapitola, 14.-30. verš)

jsme slepí1 COLOR.png
13. ledna 2019 Petr Mašláň

Nadáváme na nespravedlnosti života a přitom jsme hluší a slepí k zázrakům, které přehlížíme.
(Markovo evangelium, 8. kapitola, 10. - 26. verš)

Večeře Páně.png
6. ledna 2019 kazatel Pavel Škrobák

(Jozue, 24. kapitola, 1. - 28. verš)

Naděje.png
30. prosince 2018 Martin Kop

Když mne budete hledat, pak já vás uslyším, dám se vám nalézt a zachráním vás.
Mám pro vás budoucnost.
(Jeremiáš, 29. kapitola, 1. - 14. verš)