Církev bratrská Zlín  Kázání  Nedělní shromáždění

Nedělní shromáždění

klid a zkoušky.png
13. května 2018 kazatel Petr Kučera

Čtěme pozorně Boží slovo a nenechme se unést jeho zaběhnutým chápáním.
(1. list Korintským, 10. kapitola, 13. verš)

bohatství.png
6. května 2018 kazatel Pavel Škrobák

Naše štěstí je kluzká půda, je nebezpečí, že uklouzneme na nevděčnosti, bohatství či pýše.
(Deuteronomium, 8. kapitola, 7. - 20. verš)

utrpeni-smutek-02.png
29. dubna 2018 kazatel Pavel Škrobák

Jsme na cestě domů, tam nás vede Pán. Buďme vděční za milost a na zkoušky si nestěžujme.
(Deuteronomium, 8. kapitola, 1. - 9. verš)

Svetlo.png
22. dubna 2018 kazatel Pavel Škrobák

I když vykročíme na cestu svobody (jako Izrael z Egypta) neznamená to, že nás Bůh nebude posílat do dalších a dalších zkoušek.
(Exodus, 13. kapitola, verše 17 - 22 a Exodus 14. kapitola verše 1 - 14 a 26 - 31)

vinný-kmen.png
15. dubna 2018 Josef Robek

(Janovo evangelium, 15. kapitola, 1. až 13. verš)

Dveře_.png
8. dubna 2018 David Catto

(Lukášovo evangelium, 24. kapitola, verše 13.-49.)

vzkříšení.png
1. dubna 2018 kazatel Pavel Škrobák

Neupadáme do pokušení věřit sami sobě víc než božímu slovu, než Bohu samotnému? Nechme se Ježíšovou přítomností, ve které teď smíme žít, proměnit a poslat do našeho světa, ve kterém žijeme, s novou láskou a s novou nadějí.
(Markovo evangelium, 16. kapitola, 1. - 15. verš)

Kriz.jpg
30. března 2018 kazatel Pavel Škrobák

Hospodinův služebník, jak předpovídá prorok Izaiáš, nás svým utrpením vykoupí z hříchů. To se událo na golgatském kříži, na kterém dokonal spásu Boží syn.
(Marek 15; 34-39 a Izaiáš 52;13 až do konce kapitoly 53)

na-oslátku.png
25. března 2018 Daniel Fajfr

Slovo Boží, zachované v Bibli dokazuje, že zde na Zemi vládne Pán Ježíš Kristus, kterému je dána všechna moc na nebi i na zemi.
(Lukášovo evangelium 19. kapitola, 28.-40. verš)

sít.png
18. března 2018 kazatel Pavel Škrobák

Musíme s pravdou evangelia ven, zasévat na poli světa.
(Žalm 126)

lidé .png
11. března 2018 Michal Lisý

Nedělejme nic bez Boha, otevřeme oči, dívejme se očima Pána Ježíše.
(Matoušovo evangelium, 9. kapitola, 35. až 38. verš)

Náruč.png
25. února 2018 kazatel Pavel Škrobák

Bůh v Kristu je ten který mne zkoumá, nechce aby kterékoliv jeho dítě zahynulo v samotě, ale chce, abychom všichni měli život v jeho náruči.
(Žalm 139)

světlo.png
18. února 2018 Zeljko Popovic

(Filipským 4, 10. až 14. verš)

úsměv.png
11. února 2018 David Uhřík

Žijme ve spokojenosti, žijme život v Kristu Ježíši.
(Filipským 4, 10. až 14. verš)

zápas o víru 2.png
4. února 2018 kazatel Pavel Škrobák

Toužíme být šťastní. Šťastný bude ale nakonec ten, kdo nehledá štěstí ale Boha.
(Žalm 73, 1. až 28. verš)

zápas o víru 1.png
28. ledna 2018 kazatel Pavel Škrobák

Na jedné straně víme, že Bůh je k nám nekonečně dobrý ale zároveň na druhé straně sami na sobě zakoušíme, že život přináší obrovské komplikace, a Boží dobrota se projevuje jinak, než si sami představujeme.
(Žalm 73, 1. až 17. verš)

bděme.png
21. ledna 2018 Josef Robek

Cílem našeho snažení během života je, abychom svítili, abychom vešli do Božího království.
(Matoušovo evangelium, 25. kapitola, 1. až 13. verš)

Odpuštění.png
14. ledna 2018 Radek Vilímek

Všichni jsme správci Boží milosti. Šiřme ji dál a také odpouštějme. Odpuštění je mocná síla za kterou nás Bůh jistě pochválí.
(Lukášovo evangelium 16. kapitola, 1.-9. verš)

sbor.png
7. ledna 2018 kazatel Pavel Škrobák

Snášejme se navzájem v lásce, aby náš sbor byl organismem živým, jednotným a čistým.
(Efezským, 4. kapitola, 1. až 3. verš)

očistný oheň.png
24. prosince 2017 kazatel Pavel Škrobák

Těšme se a vyhlížejme Boží království. I ten největší hřích je možno obmýt Kristovou krví. Bůh se smilovává nad těmi, kteří o to stojí. Stojíme o to i my?
(Izajáš, 64. kapitola, 1. až 11. verš)