Církev bratrská Zlín  Kázání  Křestní shromáždění

Křestní shromáždění

kapka.png
4. března 2018 kazatel Pavel Škrobák

Kázání při příležitosti křtu, který se uskutečnil v pronajaté modlitebně Církve adventistů sedmého dne ve Zlíně - Malenovicích.

milost_bozi.png
28. září 2014 kazatel Pavel Škrobák

Vsaďme všechno, tak jako Mojžíš, na Boží milost. Nebojme se svěřit budoucnost svoji, našich rodin, našich dětí, našeho sboru do rukou Boží milosti. Tak mu věřme. Vždyť máme to zaslíbení.
(kniha Exodus 34. kapitola,4.-10. verš a kniha Ezechiel 18. kapitola, 19.-23. verš)

kapka.png
21. září 2014 kazatel Pavel Škrobák

Kázání, které zaznělo na křestním shromáždění v modlitebně Církve adventistů sedmého dne ve Zlíně - Malenovicích. Pokřtěni byli Petr Vaňátko a Gabriela Procházková.

kapka.png
18. září 2011 kazatel Pavel Škrobák

Nedělní kázání při příležitosti křtu, který se uskutečnil v pronajaté modlitebně Církve adventistů sedmého dne ve Zlíně - Malenovicích.