Kázání

přemýšlej.png
15. října 2017 Josef Robek

Naslouchejme a přemýšlejme co je Boží hlas protože naše představa nás do Božího království nepřivede.
Slaďme své představy s Pánem Ježíšem.
(Matoušovo evangelium, 16. kapitola, 15. až 23. verš)

suché-kosti.png
8. října 2017 Radek Vilímek

Základem našeho života je žít pod Boží rukou.
(Ezechiel 37. kapitola, 1.-14. verš)

ustaranost.png
1. října 2017 kazatel Pavel Škrobák

Dejme pryč ustaranost, hledejme nejprve Boží království a spravedlnost a vše ostatní nám bude přidáno.
(Lukášovo evangelium, 12. kapitola, 22. až 34. verš)

boží-království-2.jpg
24. září 2017 kazatel Pavel Škrobák

Vyvarujme se chamtivosti a lakomství neboť lakomec zapomíná na Boha a přivádí ke sváru.
(Lukášovo evangelium, 12. kapitola, 13. až 21. verš)

láska.png
17. září 2017 Michal Lisý

Láska nás vybízí k aktivitě.
(Skutky apoštolů 2. kapitola, 42.-47. verš & List Galatským 2. kapitola, 1.-14. verš)

koruna.png
10. září 2017 Martin Kop

Kdo je pro mne Ježíš Kristus, je mým králem?
(Markovo evangelium, 1. kapitola, 1.-13. verš)

vira.png
27. srpna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Věřme tak jako římský setník, který má příkladnou víru, který vidí druhého člověka, má nízké smýšlení o sobě ale vysoké smýšlení o Ježíši Kristu.
(Lukášovo evangelium, 7. kapitola, 1. až 10. verš)

láska.png
20. srpna 2017 Josef Robek

Vždyť na našich vztazích mezi manžely, vztazích mezi lidmi a naším vztahem k Bohu nesmírně záleží.
(Píseň Šalomounova, 5. kapitola, 10. až 16. verš)

modlící.png
6. srpna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Nečekejme to, co očekávat nemáme, ale poslouchejme Boha, který nám ukáže, v čem se mýlíme. Neopouštějme společenství církve. Hleďme na kříž, který jedině vede k naší spáse.
(Lukášovo evangelium, 24. kapitola, 13. až 35. verš)

Nahled1.jpg
16. července 2017 Josef Robek

Čteme všichni stejnou Bibli? Pokud ano, proč se nemáme rádi, jsme pyšní a duchovně spíme?
(1. list apoštola Pavla do Korintu, 12. kapitola, verše 12 až 27)

Nahled.jpg
9. července 2017

Naslouchejme Božímu hlasu, který nás může vést po rozmanitých stezkách.
(kniha Jozue, 6. kapitola)

Zacheus.png
2. července 2017 kazatel Pavel Škrobák

Ježíši jde vždy o člověka a záleží mu na každém z nás. 
Nemusíš se schovávat, věř, že Ježíš o tobě ví.
(Lukášovo evangelium, 19. kapitola, 1. až 10. verš)

štafeta.jpg
19. června 2017 kazatel Pavel Škrobák

(2. list Timoteovi, 2. kapitola, 1. až 13. verš)

koruna.png
28. května 2017 kazatel Pavel Škrobák

Naučme se skutečně věřit Ježíši Kristu a jeho slovům, nespoléhejme na sebe.
(Lukášovo evangelium, 5. kapitola, 1. až 8. verš a Žalm 93)

lidé.png
21. května 2017 Radek Vilímek

Vnímáme Pána Boha jako živého Boha?
Zajímá nás Boží vůle?
(Matoušovo evangelium 16. kapitola, 1.-16. verš)

vinice--.png
14. května 2017 Michal Lisý

Změňme svůj každodenní život, plňme Boží vůli, neboť jen to se nám bude počítat co skutečně uděláme.
(Matoušovo evangelium 3. kapitola, 1.-10. verš a 21. kapitola, 23.-32. verš)

potopa.png
7. května 2017 kazatel Pavel Škrobák

Naše záchrana je založena na Boží věrnosti, ke které se upíná naše víra.
(Genesis, 7. kapitola, 16. až 18. + 23 verš a 1. list Petrův 3. kapitola, 20. a 21. verš)

potopa.png
30. dubna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Bůh zachraňuje ale ne bez lidské odezvy
(Genesis, 7. kapitola, 1. až 9. verš a 1. list Petrův 3. kapitola, 20. a 21. verš)

Anzar_small.jpg
23. dubna 2017 Josef Robek

Je naše křesťansví opravdové nebo jej jenom hrajeme nebo napodobujeme? Necháváme na sebe působit Boží slovo? 
(Židům, 4. kapitola, 12. verš & 1. list do Tesaloniky 1. kapitola, 5. verš)

vzkříšení.png
16. dubna 2017 kazatel Pavel Škrobák

S Ježíšem Kristem můžeme zemřít ale také i vstát z mrtvých. Dejme proto Ježíši místo ve svém životě.
(List Koloským, 3. kapitola, 1. až 11. verš)