Kázání

hledej Boha-.png
10. prosince 2017 Martin Kop

Pán Ježíš nechce nechat člověka bez odpovědi na to, co nejvíc potřebuje - touhu po Bohu samotném.
(Markovo evangelium, 2. kapitola, 1.-12. verš)

přemýšlej.png
26. listopadu 2017 Josef Robek

Jdeme-li po cestě za Pánem Ježíšem, je už pak jenom na nás, abychom se na ní udrželi a proto přemýšlejme.
(Genesis 1. kapitola,1. verš + 2. kapitola, 4. až 7. verš a Matoušovo evangelium 5. kapitola, 29. až 30. verš)

radost.png
19. listopadu 2017 kazatel Pavel Škrobák

Sami si nevystačíme, potřebujeme i společenství, náš duchovní domov.
(Janovo evangelium, 2. kapitola, 1. až 11. verš)

lidé .png
12. listopadu 2017 Michal Lisý

Pochopit Kristovu lásku můžeme jen ve společenství křesťanů, ne o samotě.
(List Efezským 3. kapitola)

koruna.png
5. listopadu 2017 Martin Kop

Znám Boha jako toho kdo má moc, kdo mne posiluje a uzdravuje?
(Markovo evangelium, 1. kapitola, 14.-32. verš)

Radost II.png
29. října 2017 kazatel Pavel Škrobák

Pán Ježíš je ten, kdo je opravdu připraven nám pomoci.
(Janovo evangelium, 2. kapitola, 1. až 11. verš)

Radost I.png
22. října 2017 kazatel Pavel Škrobák

Jedině Pán Ježíš nám může dát takovou radost, jakou jsme doposud nezažili.
(Janovo evangelium, 2. kapitola, 1. až 11. verš)

přemýšlej.png
15. října 2017 Josef Robek

Naslouchejme a přemýšlejme co je Boží hlas protože naše představa nás do Božího království nepřivede.
Slaďme své představy s Pánem Ježíšem.
(Matoušovo evangelium, 16. kapitola, 15. až 23. verš)

DSC_3405.jpg
14. října 2017

záznam diskuzního večera  /fotogalerie/3svety1vira.htm

suché-kosti.png
8. října 2017 Radek Vilímek

Základem našeho života je žít pod Boží rukou.
(Ezechiel 37. kapitola, 1.-14. verš)

ustaranost.png
1. října 2017 kazatel Pavel Škrobák

Dejme pryč ustaranost, hledejme nejprve Boží království a spravedlnost a vše ostatní nám bude přidáno.
(Lukášovo evangelium, 12. kapitola, 22. až 34. verš)

boží-království-2.jpg
24. září 2017 kazatel Pavel Škrobák

Vyvarujme se chamtivosti a lakomství neboť lakomec zapomíná na Boha a přivádí ke sváru.
(Lukášovo evangelium, 12. kapitola, 13. až 21. verš)

láska.png
17. září 2017 Michal Lisý

Láska nás vybízí k aktivitě.
(Skutky apoštolů 2. kapitola, 42.-47. verš & List Galatským 2. kapitola, 1.-14. verš)

koruna.png
10. září 2017 Martin Kop

Kdo je pro mne Ježíš Kristus, je mým králem?
(Markovo evangelium, 1. kapitola, 1.-13. verš)

vira.png
27. srpna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Věřme tak jako římský setník, který má příkladnou víru, který vidí druhého člověka, má nízké smýšlení o sobě ale vysoké smýšlení o Ježíši Kristu.
(Lukášovo evangelium, 7. kapitola, 1. až 10. verš)

láska.png
20. srpna 2017 Josef Robek

Vždyť na našich vztazích mezi manžely, vztazích mezi lidmi a naším vztahem k Bohu nesmírně záleží.
(Píseň Šalomounova, 5. kapitola, 10. až 16. verš)

modlící.png
6. srpna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Nečekejme to, co očekávat nemáme, ale poslouchejme Boha, který nám ukáže, v čem se mýlíme. Neopouštějme společenství církve. Hleďme na kříž, který jedině vede k naší spáse.
(Lukášovo evangelium, 24. kapitola, 13. až 35. verš)

Nahled1.jpg
16. července 2017 Josef Robek

Čteme všichni stejnou Bibli? Pokud ano, proč se nemáme rádi, jsme pyšní a duchovně spíme?
(1. list apoštola Pavla do Korintu, 12. kapitola, verše 12 až 27)

Nahled.jpg
9. července 2017

Naslouchejme Božímu hlasu, který nás může vést po rozmanitých stezkách.
(kniha Jozue, 6. kapitola)

Zacheus.png
2. července 2017 kazatel Pavel Škrobák

Ježíši jde vždy o člověka a záleží mu na každém z nás. 
Nemusíš se schovávat, věř, že Ježíš o tobě ví.
(Lukášovo evangelium, 19. kapitola, 1. až 10. verš)