Kázání

víra.png
8. července 2018 Radek Vilímek

Naše víra by měla stále růst, vytrvejme a buďme důslední stejně jako na začátku, když jsme uvěřili.
(Kniha Soudců 7. kapitola a 8. kapitola, 1.-12. verš)

zápas.png
1. července 2018 kazatel Pavel Škrobák

Jen poslušnost vede k požehnání a proto dejme do pořádku, co se na vztahu k Pánu Bohu pokazilo.
(Jozue, 8. kapitola, 30. - 35. verš , List Římanům, 3. kapitola, 19. - 24. verš)

Jazyk---.png
24. června 2018 Michal Lisý

Svůj jazyk zkrotíš jen Duchem svatým.
(List Jakubův, 3. kapitola)

postava-kráčející.png
17. června 2018 Dalimil Staněk

Milujte Pána Boha, protože on nejdřív miloval vás a milujte své bližní, protože Bůh nejdřív miloval vás.
(Markovo evangelium, 12. kapitola, 28. - 34. verš)

teen_challenge.png
27. května 2018

kázání a prezentace - Jiří Zavadský z Teen Challenge Poštovice

klid a zkoušky.png
13. května 2018 kazatel Petr Kučera

Čtěme pozorně Boží slovo a nenechme se unést jeho zaběhnutým chápáním.
(1. list Korintským, 10. kapitola, 13. verš)

bohatství.png
6. května 2018 kazatel Pavel Škrobák

Naše štěstí je kluzká půda, je nebezpečí, že uklouzneme na nevděčnosti, bohatství či pýše.
(Deuteronomium, 8. kapitola, 7. - 20. verš)

utrpeni-smutek-02.png
29. dubna 2018 kazatel Pavel Škrobák

Jsme na cestě domů, tam nás vede Pán. Buďme vděční za milost a na zkoušky si nestěžujme.
(Deuteronomium, 8. kapitola, 1. - 9. verš)

Svetlo.png
22. dubna 2018 kazatel Pavel Škrobák

I když vykročíme na cestu svobody (jako Izrael z Egypta) neznamená to, že nás Bůh nebude posílat do dalších a dalších zkoušek.
(Exodus, 13. kapitola, verše 17 - 22 a Exodus 14. kapitola verše 1 - 14 a 26 - 31)

vinný-kmen.png
15. dubna 2018 Josef Robek

(Janovo evangelium, 15. kapitola, 1. až 13. verš)

Dveře_.png
8. dubna 2018 David Catto

(Lukášovo evangelium, 24. kapitola, verše 13.-49.)

vzkříšení.png
1. dubna 2018 kazatel Pavel Škrobák

Neupadáme do pokušení věřit sami sobě víc než božímu slovu, než Bohu samotnému? Nechme se Ježíšovou přítomností, ve které teď smíme žít, proměnit a poslat do našeho světa, ve kterém žijeme, s novou láskou a s novou nadějí.
(Markovo evangelium, 16. kapitola, 1. - 15. verš)

Kriz.jpg
30. března 2018 kazatel Pavel Škrobák

Hospodinův služebník, jak předpovídá prorok Izaiáš, nás svým utrpením vykoupí z hříchů. To se událo na golgatském kříži, na kterém dokonal spásu Boží syn.
(Marek 15; 34-39 a Izaiáš 52;13 až do konce kapitoly 53)

na-oslátku.png
25. března 2018 Daniel Fajfr

Slovo Boží, zachované v Bibli dokazuje, že zde na Zemi vládne Pán Ježíš Kristus, kterému je dána všechna moc na nebi i na zemi.
(Lukášovo evangelium 19. kapitola, 28.-40. verš)

sít.png
18. března 2018 kazatel Pavel Škrobák

Musíme s pravdou evangelia ven, zasévat na poli světa.
(Žalm 126)

lidé .png
11. března 2018 Michal Lisý

Nedělejme nic bez Boha, otevřeme oči, dívejme se očima Pána Ježíše.
(Matoušovo evangelium, 9. kapitola, 35. až 38. verš)

kapka.png
4. března 2018 kazatel Pavel Škrobák

Kázání při příležitosti křtu, který se uskutečnil v pronajaté modlitebně Církve adventistů sedmého dne ve Zlíně - Malenovicích.

Náruč.png
25. února 2018 kazatel Pavel Škrobák

Bůh v Kristu je ten který mne zkoumá, nechce aby kterékoliv jeho dítě zahynulo v samotě, ale chce, abychom všichni měli život v jeho náruči.
(Žalm 139)

světlo.png
18. února 2018 Zeljko Popovic

(Filipským 4, 10. až 14. verš)

úsměv.png
11. února 2018 David Uhřík

Žijme ve spokojenosti, žijme život v Kristu Ježíši.
(Filipským 4, 10. až 14. verš)