Kázání

očista.png
16. září 2018 Martin Kop

Ne to co vchází do člověka ho znečišťuje ale to co z něj vychází. Stanovme si správné priority v dodržování čistoty, vždyť na prvním místě musíme mít čistotu srdce.
(Markovo evangelium, 7. kapitola, 1. - 23. verš)

pokání.png
9. září 2018 Michal Lisý

Nedostatek opravdového pokání bude tvým pádem. Tvůj život musí být život pokání, když ti Boží slovo zjeví tvůj hřích, tvojí reakcí musí být pokání.
(Ozeáš, 5. kapitola a 6.kapitola, 1.-7. verš a 11. kapitola, 8.-10. verš)

oběť2.png
2. září 2018 Radek Vilímek

Dnes již nemáme přinášet zvířecí oběti, ale přinášíme v oběť sami sebe, jako oběť živou. Jedině živá oběť se může rozhodnout a tak být dobrovolná.
(List Římanům 12. kapitola, 1.-2. verš)

DSC_0638.JPG
28. srpna 2018 Radim Šimek

Ef 5:16 - Pět pravidel moudrého života.

DSC_0213a web.jpg
19. srpna 2018 Josef Robek

Jak se nemodlit, ale jak hlavně v modlitbách vytrvat podle Ž 28:5 - 10, 22.

otazník.png
12. srpna 2018 Martin Kop

On je ten, který to má v rukou.
(Markovo evangelium, 4. kapitola, 31.-41. verš)

těžký-život.png
5. srpna 2018 Josef Robek

Jestliže chceme doběhnout maratonský běh našeho života, potřebujeme a musíme mít otevřené své srdce pro Ducha svatého a Boží lásku.
(List Římanům, 5. kapitola, 1. až 5. verš)

lidé2.png
29. července 2018 kazatel Pavel Škrobák

Boží dílo půjde vždy dopředu, nezávisle na nás. Záleží pouze na nás, zda zůstaneme jeho součástí.
(Jozue, 9. kapitola, 16. - 27. verš)

lidé1.png
22. července 2018 kazatel Pavel Škrobák

V cestě nám stojí lstivý nepřítel, kterému k vítězství napomáhá naše lehkovážnost a naivita.
(Efezským, 5. kapitola, 6. - 18. verš a Jozue, 9. kapitola, 1. - 18. verš)

víra.png
8. července 2018 Radek Vilímek

Naše víra by měla stále růst, vytrvejme a buďme důslední stejně jako na začátku, když jsme uvěřili.
(Kniha Soudců 7. kapitola a 8. kapitola, 1.-12. verš)

zápas.png
1. července 2018 kazatel Pavel Škrobák

Jen poslušnost vede k požehnání a proto dejme do pořádku, co se na vztahu k Pánu Bohu pokazilo.
(Jozue, 8. kapitola, 30. - 35. verš , List Římanům, 3. kapitola, 19. - 24. verš)

Jazyk---.png
24. června 2018 Michal Lisý

Svůj jazyk zkrotíš jen Duchem svatým.
(List Jakubův, 3. kapitola)

postava-kráčející.png
17. června 2018 Dalimil Staněk

Milujte Pána Boha, protože on nejdřív miloval vás a milujte své bližní, protože Bůh nejdřív miloval vás.
(Markovo evangelium, 12. kapitola, 28. - 34. verš)

teen_challenge.png
27. května 2018

kázání a prezentace - Jiří Zavadský z Teen Challenge Poštovice

klid a zkoušky.png
13. května 2018 kazatel Petr Kučera

Čtěme pozorně Boží slovo a nenechme se unést jeho zaběhnutým chápáním.
(1. list Korintským, 10. kapitola, 13. verš)

bohatství.png
6. května 2018 kazatel Pavel Škrobák

Naše štěstí je kluzká půda, je nebezpečí, že uklouzneme na nevděčnosti, bohatství či pýše.
(Deuteronomium, 8. kapitola, 7. - 20. verš)

utrpeni-smutek-02.png
29. dubna 2018 kazatel Pavel Škrobák

Jsme na cestě domů, tam nás vede Pán. Buďme vděční za milost a na zkoušky si nestěžujme.
(Deuteronomium, 8. kapitola, 1. - 9. verš)

Svetlo.png
22. dubna 2018 kazatel Pavel Škrobák

I když vykročíme na cestu svobody (jako Izrael z Egypta) neznamená to, že nás Bůh nebude posílat do dalších a dalších zkoušek.
(Exodus, 13. kapitola, verše 17 - 22 a Exodus 14. kapitola verše 1 - 14 a 26 - 31)

vinný-kmen.png
15. dubna 2018 Josef Robek

(Janovo evangelium, 15. kapitola, 1. až 13. verš)

Dveře_.png
8. dubna 2018 David Catto

(Lukášovo evangelium, 24. kapitola, verše 13.-49.)