Kázání

modlící se 5.png
6. srpna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Nečekejme to, co očekávat nemáme, ale poslouchejme Boha, který nám ukáže, v čem se mýlíme. Neopouštějme společenství církve. Hleďme na kříž, který jedině vede k naší spáse.
(Lukášovo evangelium, 24. kapitola, 13. až 35. verš)

Nahled1.jpg
16. července 2017 Josef Robek

Čteme všichni stejnou Bibli? Pokud ano, proč se nemáme rádi, jsme pyšní a duchovně spíme?
(1. list apoštola Pavla do Korintu, 12. kapitola, verše 12 až 27)

Nahled.jpg
9. července 2017

Naslouchejme Božímu hlasu, který nás může vést po rozmanitých stezkách.
(kniha Jozue, 6. kapitola)

Zacheus.png
2. července 2017 kazatel Pavel Škrobák

Ježíši jde vždy o člověka a záleží mu na každém z nás. 
Nemusíš se schovávat, věř, že Ježíš o tobě ví.
(Lukášovo evangelium, 19. kapitola, 1. až 10. verš)

štafeta.jpg
19. června 2017 kazatel Pavel Škrobák

(2. list Timoteovi, 2. kapitola, 1. až 13. verš)

koruna.png
28. května 2017 kazatel Pavel Škrobák

Naučme se skutečně věřit Ježíši Kristu a jeho slovům, nespoléhejme na sebe.
(Lukášovo evangelium, 5. kapitola, 1. až 8. verš a Žalm 93)

lidé.png
21. května 2017 Radek Vilímek

Vnímáme Pána Boha jako živého Boha?
Zajímá nás Boží vůle?
(Matoušovo evangelium 16. kapitola, 1.-16. verš)

vinice--.png
14. května 2017 Michal Lisý

Změňme svůj každodenní život, plňme Boží vůli, neboť jen to se nám bude počítat co skutečně uděláme.
(Matoušovo evangelium 3. kapitola, 1.-10. verš a 21. kapitola, 23.-32. verš)

potopa.png
7. května 2017 kazatel Pavel Škrobák

Naše záchrana je založena na Boží věrnosti, ke které se upíná naše víra.
(Genesis, 7. kapitola, 16. až 18. + 23 verš a 1. list Petrův 3. kapitola, 20. a 21. verš)

potopa.png
30. dubna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Bůh zachraňuje ale ne bez lidské odezvy
(Genesis, 7. kapitola, 1. až 9. verš a 1. list Petrův 3. kapitola, 20. a 21. verš)

Anzar_small.jpg
23. dubna 2017 Josef Robek

Je naše křesťansví opravdové nebo jej jenom hrajeme nebo napodobujeme? Necháváme na sebe působit Boží slovo? 
(Židům, 4. kapitola, 12. verš & 1. list do Tesaloniky 1. kapitola, 5. verš)

vzkříšení.png
16. dubna 2017 kazatel Pavel Škrobák

S Ježíšem Kristem můžeme zemřít ale také i vstát z mrtvých. Dejme proto Ježíši místo ve svém životě.
(List Koloským, 3. kapitola, 1. až 11. verš)

otazník kdo.png
14. dubna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Platí Kristovo prvenství a jeho panství i v našich životech?
(List Koloským, 1. kapitola, 13. až 20. verš)

jpospisil.jpg
13. dubna 2017 Jaroslav Pospíšil

Záznam kázání bratra Jaroslava Pospíšila kazatele Bratrské jednoty baptistů z společné bohoslužby zlínských evangelikálů.

ježíš-vjíždí-do-jerusaléma1.png
9. dubna 2017 Martin Kop

Jak já osobně znám Ježíše Krista, ...
(Matoušovo evangelium, 21. kapitola, 1.-11. verš)

pravé-obrácení.png
2. dubna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Pravé obrácení je výsledkem Božího díla v životě člověka a naše ochota obětovat pro Boha svůj život.
(Kniha Rút, 1. kapitola, 15. až 17. verš)

Ježíš-uprostřed-církve.png
26. března 2017 kazatel Pavel Škrobák

Můžeme se spolehnout, že náš Pán je s námi.
(Matoušovo evangelium, 28. kapitola, 18. až 20. verš)

rozcesti.png
12. března 2017 Michal Lisý

Často dáváme přednost své rozumné volbě před Boží vůlí.
(Kniha Rút, 1. kapitola)

Lidé-a-Duch-svatý.png
5. března 2017 kazatel Pavel Škrobák

Jak velká je láska? Měřítkem lásky je oběť a tou největší je oběť Ježíše Krista.
(Matoušovo evangelium, 25. kapitola, 35. až 46. verš a Skutky, 4. kapitola, 11. a 12. verš)

hosek_prednaska.jpg
28. února 2017 Pavel Hošek

Přednáška Pavla Hoška s několika snímky a s přáním, aby se manželé a otcové rodin nebáli vstupovat do židovské tradice a byli ve svých rodinách hlavami a kněžími. Vyprávějte biblické příběhy svým dětem a vnukům jako byste je sami prožívali. Nebojte se ztotožnit s Bohem Abrahamovým, Izákovým a Já...