Kázání

milost utrpeni 2.png
3. března 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení II.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 8. verš)

milost utrpeni 1.png
24. února 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení I.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 8. verš)

víra-nadeje-laska.png
17. února 2019 Josef Robek

Tři největší křesťanské hodnoty; LÁSKA, VÍRA, NADĚJE.
(1. list Korintským, 13. kapitola, 12. až 13. verš)

vidět.png
10. února 2019 Martin Kop

Začínám svůj den modlitbou, toužím po setkání s Bohem, je mi vlastní že mne má Bůh rád?
(Exodus, 24. kapitola, 1.-18. verš a Markovo evangelium 9. kapitola, 2.-8. verš)

Job.png
3. února 2019 kazatel Pavel Škrobák

Nezahořkněme na Boha v těžkých dobách zkoušek.
(kniha Job 1. kapitola, 6.-22. verš a 2. kapitola, 1.-10. verš)

Maska-Přetvářka-.png
27. ledna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Nenecháme-li se vést Duchem svatým, nedojdeme do Božího království.
(List Galatským, 5. kapitola, 13. - 26. verš)

hřivny-.png
20. ledna 2019 Radek Vilímek

Investujme nám svěřený čas smysluplně. Nepromarněme svůj čas.
(Martoušovo evangelium 25. kapitola, 14.-30. verš)

jsme slepí1 COLOR.png
13. ledna 2019 Petr Mašláň

Nadáváme na nespravedlnosti života a přitom jsme hluší a slepí k zázrakům, které přehlížíme.
(Markovo evangelium, 8. kapitola, 10. - 26. verš)

Večeře Páně.png
6. ledna 2019 kazatel Pavel Škrobák

(Jozue, 24. kapitola, 1. - 28. verš)

Naděje.png
30. prosince 2018 Martin Kop

Když mne budete hledat, pak já vás uslyším, dám se vám nalézt a zachráním vás.
Mám pro vás budoucnost.
(Jeremiáš, 29. kapitola, 1. - 14. verš)

betlem-00.png
23. prosince 2018 Josef Robek

Vánoce, svátek lásky. Dívejme se na Vánoce jako na oslavu narozenin Ježíše Krista.
(Janovo evangelium, 3. kapitola, 16. až 21. verš)

nechme se.png
9. prosince 2018 David Catto

(Lukášovo evangelium, 1. kapitola, verše 5.-25.)

Naděje.png
25. listopadu 2018 Dalimil Staněk

Bůh je nám stále věrný, máme v něm naději.
(Žalm 42)

meč.png
18. listopadu 2018 kazatel Pavel Škrobák

Objevme znovu cestu k životu. Bojujme proti svému přirozenému sobectví, sobectví v manželství a životu na úkor druhého partnera. Žijme z ideálů svobody, dávání a oběti.
(Jozue, 23. kapitola, 12. - 16. verš)

DSC_0580.jpg
11. listopadu 2018 Michal Lisý

Jaký je význam Kristovy oběti pro nás? Jaký je lékařský důsledek ukřižování? Na základě Ef 4:31 - 5:2, Iz 53 a svých lékařských znalostí odpovídá Michal v dnešním výkladu Božího slova.

láska-TEXT.png
4. listopadu 2018 Josef Robek

V manželství musí být láska, jak mezi manželi tak i k Pánu Bohu.
(Efezským, 5. kapitola, 21. až 33. verš)

BŮH-je.png
28. října 2018 Martin Kop

Kým je pro nás Bůh a jak přistupovat k Bohu?
S každým člověkem se Bůh setkává jiným způsobem tam, kde to potřebuje. Ale vždy to vede k záchraně a proměně člověka.
(Markovo evangelium, 7. kapitola, 24. - 30. verš)

Boží-láska.png
21. října 2018 Radek Vilímek

Miluješ vždy Boha? Chybí ti, když s ním nejsi? Bolí tě, když mu ublížíš? Nasloucháš mu? Chceš vědět, co ti chce říct? Toužíš po Bohu?
(Markovo evangelium 12. kapitola, 28.-34. verš)

jídlo.png
14. října 2018 Josef Robek

Bez Božího slova nemůžeme žít. Hledejme radost s Božího slova.
(Matoušovo evangelium, 4. kapitola, 1. až 4. verš)

meč.png
7. října 2018 kazatel Pavel Škrobák

O našem vítězství nerozhoduje naše síla a schopnosti ale láska a poslušnost k Bohu.
(Jozue, 23. kapitola, 1. - 11. verš)