Kázání

Předávání-štafety-1.0.jpg
19. června 2017 kazatel Pavel Škrobák

(2. list Timoteovi, 2. kapitola, 1. až 13. verš)

koruna.png
28. května 2017 kazatel Pavel Škrobák

Naučme se skutečně věřit Ježíši Kristu a jeho slovům, nespoléhejme na sebe.
(Lukášovo evangelium, 5. kapitola, 1. až 8. verš a Žalm 93)

lidé.png
21. května 2017 Radek Vilímek

Vnímáme Pána Boha jako živého Boha?
Zajímá nás Boží vůle?
(Matoušovo evangelium 16. kapitola, 1.-16. verš)

vinice--.png
14. května 2017 Michal Lisý

Změňme svůj každodenní život, plňme Boží vůli, neboť jen to se nám bude počítat co skutečně uděláme.
(Matoušovo evangelium 3. kapitola, 1.-10. verš a 21. kapitola, 23.-32. verš)

potopa.png
7. května 2017 kazatel Pavel Škrobák

Naše záchrana je založena na Boží věrnosti, ke které se upíná naše víra.
(Genesis, 7. kapitola, 16. až 18. + 23 verš a 1. list Petrův 3. kapitola, 20. a 21. verš)

potopa.png
30. dubna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Bůh zachraňuje ale ne bez lidské odezvy
(Genesis, 7. kapitola, 1. až 9. verš a 1. list Petrův 3. kapitola, 20. a 21. verš)

Anzar_small.jpg
23. dubna 2017 Josef Robek

Je naše křesťansví opravdové nebo jej jenom hrajeme nebo napodobujeme? Necháváme na sebe působit Boží slovo? 
(Židům, 4. kapitola, 12. verš & 1. list do Tesaloniky 1. kapitola, 5. verš)

vzkříšení.png
16. dubna 2017 kazatel Pavel Škrobák

S Ježíšem Kristem můžeme zemřít ale také i vstát z mrtvých. Dejme proto Ježíši místo ve svém životě.
(List Koloským, 3. kapitola, 1. až 11. verš)

otazník kdo.png
14. dubna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Platí Kristovo prvenství a jeho panství i v našich životech?
(List Koloským, 1. kapitola, 13. až 20. verš)

jpospisil.jpg
13. dubna 2017 Jaroslav Pospíšil

Záznam kázání bratra Jaroslava Pospíšila kazatele Bratrské jednoty baptistů z společné bohoslužby zlínských evangelikálů.

ježíš-vjíždí-do-jerusaléma1.png
9. dubna 2017 Martin Kop

Jak já osobně znám Ježíše Krista, ...
(Matoušovo evangelium, 21. kapitola, 1.-11. verš)

pravé-obrácení.png
2. dubna 2017 kazatel Pavel Škrobák

Pravé obrácení je výsledkem Božího díla v životě člověka a naše ochota obětovat pro Boha svůj život.
(Kniha Rút, 1. kapitola, 15. až 17. verš)

Ježíš-uprostřed-církve.png
26. března 2017 kazatel Pavel Škrobák

Můžeme se spolehnout, že náš Pán je s námi.
(Matoušovo evangelium, 28. kapitola, 18. až 20. verš)

rozcesti.png
12. března 2017 Michal Lisý

Často dáváme přednost své rozumné volbě před Boží vůlí.
(Kniha Rút, 1. kapitola)

Lidé-a-Duch-svatý.png
5. března 2017 kazatel Pavel Škrobák

Jak velká je láska? Měřítkem lásky je oběť a tou největší je oběť Ježíše Krista.
(Matoušovo evangelium, 25. kapitola, 35. až 46. verš a Skutky, 4. kapitola, 11. a 12. verš)

hosek_prednaska.jpg
28. února 2017 Pavel Hošek

Přednáška Pavla Hoška s několika snímky a s přáním, aby se manželé a otcové rodin nebáli vstupovat do židovské tradice a byli ve svých rodinách hlavami a kněžími. Vyprávějte biblické příběhy svým dětem a vnukům jako byste je sami prožívali. Nebojte se ztotožnit s Bohem Abrahamovým, Izákovým a Já...

Kriz.jpg
26. února 2017 Radek Vilímek

Podobenství o marnotratném synu nám připomíná, jak velká je láska Boha Otce k nám, k lidem hříšným a sobeckým.
(Lukášovo evangelium, 15. kapitola, verše 1-2 a 11 - 31)

kříž-00.png
19. února 2017 kazatel Pavel Škrobák

Život má jen ten, kdo je spojen s Bohem. Ve víře v Ježíše Krista máme otevřenu bránu k věčnému životu. 
(Genesis, 3. kapitola, 19. až 24. verš a Lukášovo evangelium 23. kapitola, 39. až 43. verš)

muž&žena.png
12. února 2017 Martin Kop

Základem společného soužití je vzájemná úcta a bázeň před Hospodinem
(kniha Přísloví, 31. kapitola, 10.-31. verš a 5. kapitola, 12.-22. verš).

Adam-a-Eva-v-ráji.png
5. února 2017 kazatel Pavel Škrobák

Člověk hřeší, utíká a schovává se před Bohem a Bůh ho hledá a snaží se na útěku zastavit.
(Genesis, 3. kapitola, 7. až 13. verš a Římanům, 5. kapitola, 12. a 15-16 verš)