Pozvánky

Nejsou žádné pozvánky

Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. (Př 3:5)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

Odpuštění.png
14. ledna 2018 Radek Vilímek

Všichni jsme správci Boží milosti. Šiřme ji dál a také odpouštějme. Odpuštění je mocná síla za kterou nás Bůh jistě pochválí.
(Lukášovo evangelium 16. kapitola, 1.-9. verš)

sbor.png
7. ledna 2018 kazatel Pavel Škrobák

Snášejme se navzájem v lásce, aby náš sbor byl organismem živým, jednotným a čistým.
(Efezským, 4. kapitola, 1. až 3. verš)

DSC_0754.JPG
publikováno 31. prosince 2017

Sborový život, jak jej zachytili fotografové...

Nahled_SMALL2.jpg
publikováno 29. prosince 2017

První prosincový víkend jsme hráli ve Vinařicích, v Kralupech nad Vltavou a Praze. Do galerie na sborovém webu přinášíme několik fotografií.
Za kapelu PetrP

očistný oheň.png
24. prosince 2017 kazatel Pavel Škrobák

Těšme se a vyhlížejme Boží království. I ten největší hřích je možno obmýt Kristovou krví. Bůh se smilovává nad těmi, kteří o to stojí. Stojíme o to i my?
(Izajáš, 64. kapitola, 1. až 11. verš)