Pozvánky

Nejsou žádné pozvánky

Kalendář

Podrobnosti o všech shromážděních ve Zlíně i na stanicích najdete v přílohách, v nichž jsou rozpisy služeb na jednotlivé měsíce. Rozpis je průběžně aktualizován.


Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45

Dne 28.4. nebude besídka. Učitelé besídky, rodiče a děti jedou na společný víkend na chatu Kyčerka ve Velkých Karlovicích.

Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Kdo se ti, Hospodine, vyrovná? Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího, chudého ubožáka před tím, kdo ho vydírá! (Ž 35:10)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

strach 2.png
14. dubna 2019 Radek Vilímek

Vnitřní rozpor člověka nastává v momentě, kdy si uvědomujeme svůj hřích a chceme jít k Bohu, ale bojíme se k němu pro hříšnost přiblížit. Ale Bůh nás uklidňuje slovy: "Nebojte se, já za vámi stojím, i když jste nedokonalí".
(Lukášovo evangelium 5. kapitola, 1. - 11. verš)

Josef_Škrobák.png
publikováno 13. dubna 2019

Dne 3. dubna zemřel kazatel Církve bratrské Josef Škrobák. Jeho vyprávění, které už před lety zaznamenala Jiřina Gina Čunková pro TWR, si zde můžete poslechnout. Zároveň přidáváme odkaz na záznam jeho kázání, které měl u nás ve sboru.

co je podstatné.png
7. dubna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Zůstaňme v procesu proměny skrze slovo a skrze Ducha svatého, skrze pokání a víru v evangelium.
(Skutky apoštolů, 2. kapitola, 32. - 47. verš)

DSC_0707.JPG
publikováno 5. dubna 2019
DSCN001 Index .jpg
publikováno 3. dubna 2019