Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu! (Žalm 118:26)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

Dveře_.png
8. dubna 2018 David Catto

(Lukášovo evangelium, 24. kapitola, verše 13.-49.)

vzkříšení.png
1. dubna 2018 kazatel Pavel Škrobák

Neupadáme do pokušení věřit sami sobě víc než božímu slovu, než Bohu samotnému? Nechme se Ježíšovou přítomností, ve které teď smíme žít, proměnit a poslat do našeho světa, ve kterém žijeme, s novou láskou a s novou nadějí.
(Markovo evangelium, 16. kapitola, 1. - 15. verš)

Kriz.jpg
30. března 2018 kazatel Pavel Škrobák

Hospodinův služebník, jak předpovídá prorok Izaiáš, nás svým utrpením vykoupí z hříchů. To se událo na golgatském kříži, na kterém dokonal spásu Boží syn.
(Marek 15; 34-39 a Izaiáš 52;13 až do konce kapitoly 53)

na-oslátku.png
25. března 2018 Daniel Fajfr

Slovo Boží, zachované v Bibli dokazuje, že zde na Zemi vládne Pán Ježíš Kristus, kterému je dána všechna moc na nebi i na zemi.
(Lukášovo evangelium 19. kapitola, 28.-40. verš)

Nahled.jpg
publikováno 19. března 2018

Prvním letošním hraním kapely mimo zdi kostelů byl další taneční večer v Luhačovicích. Již popáté jsme doprovodili tanečníky v kostýmech a přispěli k obohacení zimní taneční školy v Luhačovicích, pod vedením Mgr. Miroslava Smahy. Letos se taneční večer konal v sále knihovny v Luhačovicích.
Za kapelu PP