Pozvánky

Nejsou žádné pozvánky

Kalendář

Podrobnosti o všech shromážděních ve Zlíně i na stanicích najdete v přílohách, v nichž jsou rozpisy služeb na jednotlivé měsíce. Rozpis je průběžně aktualizován.


Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. (Fp 3:8a)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

DSC_0428.jpg
publikováno 19. listopadu 2018

Rozhovor s Danem Fajfrem. Je přesvědčený, že v dnešní době musí duchovní umět oslovit lidi. A když kazatel nebo farář nehledá cesty, jak být sdílný, je to hazard. Mezi nejchudší se vypravil do státu Bihár v Indii. Díky lidem z vršovického sboru tam Církev bratrská postavila školu pro nejchudší děti. Moderuje Eva Hůlková.

meč.png
18. listopadu 2018 kazatel Pavel Škrobák

Objevme znovu cestu k životu. Bojujme proti svému přirozenému sobectví, sobectví v manželství a životu na úkor druhého partnera. Žijme z ideálů svobody, dávání a oběti.
(Jozue, 23. kapitola, 12. - 16. verš)

DSC_0580.jpg
11. listopadu 2018 Michal Lisý

Jaký je význam Kristovy oběti pro nás? Jaký je lékařský důsledek ukřižování? Na základě Ef 4:31 - 5:2, Iz 53 a svých lékařských znalostí odpovídá Michal v dnešním výkladu Božího slova.

láska-TEXT.png
4. listopadu 2018 Josef Robek

V manželství musí být láska, jak mezi manželi tak i k Pánu Bohu.
(Efezským, 5. kapitola, 21. až 33. verš)

DSC_0049.JPG
publikováno 28. října 2018

Pár obrázků a záznam z diskusního večera s Kateřinou Lachmanovou na téma Karikatury Boha.