Pozvánky

Nejsou žádné pozvánky

Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Pozvedněte oči a pohleďte na lány, že se už bělají ke žni! (J 4:35b)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

DSC_0213a web.jpg
19. srpna 2018 Josef Robek

Jak se nemodlit, ale jak hlavně v modlitbách vytrvat podle Ž 28:5 - 10, 22.

otazník.png
12. srpna 2018 Martin Kop

On je ten, který to má v rukou.
(Markovo evangelium, 4. kapitola, 31.-41. verš)

těžký-život.png
5. srpna 2018 Josef Robek

Jestliže chceme doběhnout maratonský běh našeho života, potřebujeme a musíme mít otevřené své srdce pro Ducha svatého a Boží lásku.
(List Římanům, 5. kapitola, 1. až 5. verš)

lidé2.png
29. července 2018 kazatel Pavel Škrobák

Boží dílo půjde vždy dopředu, nezávisle na nás. Záleží pouze na nás, zda zůstaneme jeho součástí.
(Jozue, 9. kapitola, 16. - 27. verš)

lidé1.png
22. července 2018 kazatel Pavel Škrobák

V cestě nám stojí lstivý nepřítel, kterému k vítězství napomáhá naše lehkovážnost a naivita.
(Efezským, 5. kapitola, 6. - 18. verš a Jozue, 9. kapitola, 1. - 18. verš)