Pozvánky

Nejsou žádné pozvánky

Kalendář

Podrobnosti o všech shromážděních ve Zlíně i na stanicích najdete v přílohách, v nichž jsou rozpisy služeb na jednotlivé měsíce. Rozpis je průběžně aktualizován.


Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Přišel o rozum, kdo rukou upíše se, kdo za bližního složí záruku. (Př 17:18)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

DSC_0580.jpg
11. listopadu 2018 Michal Lisý

Jaký je význam Kristovy oběti pro nás? Jaký je lékařský důsledek ukřižování? Na základě Ef 4:31 - 5:2, Iz 53 a svých lékařských znalostí odpovídá Michal v dnešním výkladu Božího slova.

láska-TEXT.png
4. listopadu 2018 Josef Robek

V manželství musí být láska, jak mezi manželi tak i k Pánu Bohu.
(Efezským, 5. kapitola, 21. až 33. verš)

DSC_0049.JPG
publikováno 28. října 2018

Pár obrázků a záznam z diskusního večera s Kateřinou Lachmanovou na téma Karikatury Boha.

BŮH-je.png
28. října 2018 Martin Kop

Kým je pro nás Bůh a jak přistupovat k Bohu?
S každým člověkem se Bůh setkává jiným způsobem tam, kde to potřebuje. Ale vždy to vede k záchraně a proměně člověka.
(Markovo evangelium, 7. kapitola, 24. - 30. verš)

Boží-láska.png
21. října 2018 Radek Vilímek

Miluješ vždy Boha? Chybí ti, když s ním nejsi? Bolí tě, když mu ublížíš? Nasloucháš mu? Chceš vědět, co ti chce říct? Toužíš po Bohu?
(Markovo evangelium 12. kapitola, 28.-34. verš)