Pozvánky
Pravidelná setkání

V neděli 24.9. se po pravidelném shromáždění uskuteční členské shromáždění. Začátek v 11:45 hodin!

Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý. (Ž 86:15)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

láska.png
17. září 2017 Michal Lisý

Láska nás vybízí k aktivitě.
(Skutky apoštolů 2. kapitola, 42.-47. verš & List Galatským 2. kapitola, 1.-14. verš)

gerloff.jpg
publikováno 11. září 2017

Vyvolení - Bůh si vybral jeden národ, potomky Abrahamovy. A kromě území Abrahamovi slíbil, že z něj učiní velký národ, požehná ho a jeho jméno učiní velkým.

koruna.png
10. září 2017 Martin Kop

Kdo je pro mne Ježíš Kristus, je mým králem?
(Markovo evangelium, 1. kapitola, 1.-13. verš)

gerloff.jpg
publikováno 4. září 2017

Biblická přikázání dnes: co znamená pokrývka hlavy. Proč si muži, kteří jdou do synagogy pokrývají hlavu?

smlouva.jpg
publikováno 1. září 2017

Smlouva je pro nás na prvním místě technický pojem. V Písmu je  použit pro popis vztahu člověka s Bohem. Jak to chápat ukazuje toto krátké video.