Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Neříkej bližnímu: "Přijď jindy", když právě teď mu můžeš pomoci. (Př 3:28)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

jídlo.png
14. října 2018 Josef Robek

Bez Božího slova nemůžeme žít. Hledejme radost s Božího slova.
(Matoušovo evangelium, 4. kapitola, 1. až 4. verš)

meč1.png
7. října 2018 kazatel Pavel Škrobák

O našem vítězství nerozhoduje naše síla a schopnosti ale láska a poslušnost k Bohu.
(Jozue, 23. kapitola, 1. - 11. verš)

máme v srdci lásku.png
30. září 2018 Radim Šimek

(Zjevení Janovo, 2. kapitola, verše 1. - 7.)

Lidé.png
23. září 2018 Josef Robek

Každé ráno můžeme jít za Ježíšem Kristem.  Dělejme to.
(1. list Korintským, 4. kapitola, 15. a 16. verš)

očista.png
16. září 2018 Martin Kop

Ne to co vchází do člověka ho znečišťuje ale to co z něj vychází. Stanovme si správné priority v dodržování čistoty, vždyť na prvním místě musíme mít čistotu srdce.
(Markovo evangelium, 7. kapitola, 1. - 23. verš)