Kalendář

Podrobnosti o všech shromážděních ve Zlíně i na stanicích najdete v přílohách, v nichž jsou rozpisy služeb na jednotlivé měsíce. Rozpis je průběžně aktualizován.


Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Hospodin vyslyší tužby ponížených - povzbudíš jejich srdce, ucho k nim nakloníš, zjednáš soud sirotkům i všem utlačeným, pozemský člověk aby je neděsil! (Ž 10:17-18)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

milost utrpeni 2.png
3. března 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení II.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 8. verš)

milost utrpeni 1.png
24. února 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení I.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 8. verš)

no thumb
publikováno 22. února 2019

Výroční členské shromáždění

víra-nadeje-laska.png
17. února 2019 Josef Robek

Tři největší křesťanské hodnoty; LÁSKA, VÍRA, NADĚJE.
(1. list Korintským, 13. kapitola, 12. až 13. verš)

vidět.png
10. února 2019 Martin Kop

Začínám svůj den modlitbou, toužím po setkání s Bohem, je mi vlastní že mne má Bůh rád?
(Exodus, 24. kapitola, 1.-18. verš a Markovo evangelium 9. kapitola, 2.-8. verš)