Pozvánky

Nejsou žádné pozvánky

Kalendář

Podrobnosti o všech shromážděních ve Zlíně i na stanicích najdete v přílohách, v nichž jsou rozpisy služeb na jednotlivé měsíce. Rozpis je průběžně aktualizován.


Pravidelná setkání
Úterý17:45
Neděle10:45
Pátek18:00

Domlouváme se přes: FB skupina
Kontakt: mladez@cbzlin.cz

Pátek15:30

Domlouváme se přes: FB skupina

Oblékněte se pokorou, vždyť: Bůh se staví proti pyšným, pokorné však zahrne milostí. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku a on vás v pravý čas povýší. (1Pt 5:5b-6)

Krédo

kredo.pngVěříme v Boha. Každý máme s Bohem svůj osobní vztah. Věříme, že Bůh vede každého jeho životem. Věříme, že Bůh způsobil vznik vesmíru a dává mu pohyb, směr a cíl. Jsme si jisti, že Bůh je jediný dokonalý. Víme, že Bůh nás miluje a ve své nedokonalosti se snažíme o totéž. Zjistili jsme, že Bůh, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli, je živý a milující.

Víme, že si tyto mnohdy těžce nabyté vědomosti, zjištění a zejména víru nemáme nechat pro sebe. Proto jsou zde tyto stránky. Vítejte. 

Aktuálně

Lidé.png
19. května 2019 Martin Kop

Když poznáme Boha, je pak logické Bohu sloužit. Čím? Přemýšlejme, jakou oběť Bohu přinášíme.
(List Římanům, 12. kapitola, 1. - 8. verš)

sůl COLOR.png
12. května 2019 Petr Mašláň

(Matoušovo evangelium, 5. kapitola, 13. verš)

milost utrpeni ....png
5. května 2019 kazatel Pavel Škrobák

Milost utrpení III.
(1. Samuelova, 1. kapitola, 1. - 14. verš)

kríž-origami2.png
28. dubna 2019 David Catto

(Markovo evangelium, 2. kapitola, verše 13.-22.)

křest_Ježíše_Krista.png
21. dubna 2019 kazatel Pavel Škrobák

Cesta Kristova utrpení je podobná naší cestě a naše zápasy a těžkosti jsou cestou k záchraně.
(1. list Petrův, 3. kapitola, 15. - 22. verš)